«

»

ožu. 13

Župne obavijesti 13. ožujka 2022. – DRUGA KORIZMENA NEDJELJA U CRKVENOJ GODINI C

Svetačka slavlja sljedećeg tjedna. U četvrtak je sveti Patrik, biskup – spomendan, u petak je sveti Ćiril Aleksandrijski, patrijarh i crkveni naučitelj – spomendan, u subotu je sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije – svetkovina.

Tečaj priprave za brak održat će se od 14. do 18. ožujka u dvorani svetog Vinka Pallottija s početkom u 20 sati.

Ispovijed: utorak, srijeda i četvrtak od 18 do 18:45.

Mladi utorkom: sveta misa – 19 sati, susret – 19:45.

  • Pobožnost križnog puta je petkom u 18:30 i nedjeljom u 18:15.
  • Ministrantski sastanak održat će se u subotu u 11 sati u crkvi.
  • Iduće nedjelje skupljamo priloge za župni Caritas.
  • 69. planinarski križni put – smjer: od Kašine do Gornje Stubice; datum: 2. 4. ’22.; geslo: „Bog vas neće pustiti da budete kušani preko vaših sila.“ (1 Kor 10,13). Prijaviti se možete kod Ane Žužul nakon nedjeljne svete mise u 19 sati, na susretu Mladi utorkom ili četvrtkom na probi zbora Mladi apostoli.
  • Mali tečaj (španj. cursillo) radosnog kršćanstva za krizmanike
    trajanje: 8. 4. od 18:45 do 21:30; 9. 4. od 9:30 do 18 sati; 10. 4. od 9 sati do 12:45; mjesto: dvorana svetog Vinka Pallottija; sudjelovanje: obavezno.
  • Nužna obnova orgulja i razglasa u crkvi. Cijena obnove iznos 150.000 kuna. Pro-šlog smo tjedna prikupili 1.290 kuna, a do sada sveukupno 31.155 kuna.
  • Prošli smo tjedan za obitelj Ljubić prikupili 180 kuna.
  • Zahvaljujem svima koji su uplatili prilog za župu. Župa se financira isključivo od vaših priloga i ne dobiva ništa niti od države niti od nadbiskupije.

MISNE NAKANE 13. 03. 2022. – 20.03. 2022.