↑ Return to Kateheze

Hagioterapija

Hagioterapija je terapijska metoda za ozdravljenje čovjekove duhovne dimenzije odnosno duhovne duše. Izrasla je na filozofsko-teološkom istraživanju čovjeka. Duhovna duša je naziv koji suvremeni filozofi i teolozi daju onom dijelu čovjekove duše po kojoj je on specifično čovjek. Time razlikuju u cjelovitoj čovjekovoj duši duhovnu dušu, koju ima samo čovjek, od vegetativnog i psihičkog dijela koji imaju životinje i biljke. Hagioterapiju kao posebnu metodu duhovne medicine utemeljio je prof. dr. Tomislav Ivančić, profesorfundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Hagioterapija je težnja da se čovjek oslobodi od boli na duhovnoj razini, dok medicina isto čini na tjelesnoj, a psihijatrija na psihičkoj razini.

Profesor Ivica Lulić održava predavanja iz hagioterapije svake srijede u 20h u Pastoralnom Centru župe Marije Kraljice apostola

svijeća srce ruke