↑ Return to Kateheze

Krizmanici

Krizma 2017

prijavnica

 

Obavezne aktivnosti

 • Pohađanje školskog vjeronauka
 • Dolazak na kateheze nedjeljom u 17h
 • Nedjeljna i blagdanska misa u 19h
 • Kursiljo 11.-13.11.2016.
 • Božićna i uskrsna ispovijed

Izborne, dopusne i zamjenske aktivnosti:

 • Ministriranje
 • Pjevanje u zboru mladih
 • Predmoljenje križnog puta
 • Zornice
 • Humanitarne (karitativne akcije)
 • Klanjanje za mlade zadnji petak u mjescu u 19:30
 • Planinarski križni put
 • Duhove obnove
 • Tribine
 • I drugo…

Kateheze nedjeljom u 17h

 • 17:00-17:30 Izlaganje teme (p. Vinko ili p. Goran)
 • 17:30-18:15 razrada teme po grupama
 • 18:15 Priprema za misu
  • (ispovijed, krunica, upjevavanje, proba za čitače, ministrante…
 • 19:00 misa

Krizmanički priručnik: obavezno ju nositi na svaku katehezu i misu, pažljivo čuvat i uredno popunjavati prema programu.

 

Informacije i obavijesti u Facebook grupi „Krizma MKA 2017 “

Krizma je 21.5.2017. u 11:30h

 

sveta potvrda krizma