↑ Return to Kateheze

Predkrsne kateheze

krstenjePredkrsne kateheze koje se drže roditeljima i kumovima, prije krštenja djece. Kateheze su redovito petkom u 20,30 – poslije večernje svete mise i traju sat vremena. Kateheza i dogovor oko krštenja može biti i u obiteljskom domu. Predkrsne kateheze drži svećenik, koji će sljedeće nedjelje imati Obiteljsku misu u 11:30 sati. Krštenja redovito obavljaju na toj misi. Iznimke potvrđuju pravila.