velj. 16

Župne obavijesti 16. veljače 2020. – 6. NKG

Šesta je nedjelja u crkvenoj godini.

Sveci i imendani slijedećeg tjedna: u petak je sveti Petar Damiani, biskup i crkveni naučitelj; u subotu je Katedra svetog Petra – blagdan.

Danas skupljamo priloge za župni Karitas.

Još četiri hodočasnika nisu uplatila puni iznos za hodočašće u Svetu Zemlju. Molio bih da to učine najkasnije do subote, 22. veljače!

Inicijativa 40 dana za život započinje na Pepelnicu, 26. veljače. Stoga će nam slijedeće nedjelje volonteri, na kraju misâ, u kratkim crtama predstaviti program i ciljeve ovogodišnje Inicijative.

 • Prva hrvatska obiteljska televizijska s katoličkim vrijednostima je koja ovisi isključivo o vašim prilozima i potreban joj je redoviti mjesečni priljev donacija. Dovoljno je odreći se jedne kave mjesečno i donirati putem interneta ili opće uplatnice koju možete pronaći u predvorju.
 • Najavljujemo Zahvalno župno hodočašće u Rim, 4. – 9. listopada, povodom 25 godina postojanja župe. Prijave počinju 23. ožujka, cijena će biti 2.750,00 kuna.
 • Izlet u Budimpeštu, Pečuh i Siget, 15. i 16. svibnja. U svibnju ćemo ići na dvodnevni izlet u Mađarsku. Program možete pročitati na oglasnim pločama. Cijena je 700 kuna. Do sada se prijavilo 49 osobâ. Ostalo je još šest slobodnih mjestâ. Prijave u župnom uredu.
 • Mladi iz naše župe, koji žele sudjelovati na SHKM-u u Zagrebu, također se moraju prijaviti za susret. Prijaviti se možete u župnom uredu. Do sada je prijavljeno samo tridesetak mladih.
 • Molitvena zajednica Marijini apostoli, koja se petkom okuplja u prostorijama Pastoralnog centra, poziva na Mladifest u Međugorju, 1. – 5. 8. 2020. Više o tome na župnoj web i Facebook stranici.
 • Naknadni blagoslov obitelji se nastavlja.

 

NEDJELJNO EVANĐELJE: Mt 5,17-37

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

»Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je

Riječ Gospodnja.

 

RAZMATRANJE UZ DANAŠNJE EVANĐELJE

 

Onima koji su zabrinuto promatrali neke njegove postupke – poput kršenja obveze subotnjeg počinka ili izostanak posta – a i svima željnima pouke, Isus očituje svoj stav prema Zakonu. Zakon jest riječ Božja i stoga ima neprolaznu vrijednost, ne može biti opozvan jer Božja riječ izraz je Njegove vječne Mudrosti. No, uvijek ostaje otvorenim pitanje kako je čovjek prihvaća? Koliko pravila, tradicije i civilizacija na njoj nastale uspijeva slijediti poticaje Mudrosti, koliko ići uvijek dublje u njezin misterij?

Komu nedostaje ovaj napor – koji je zapravo hod u zagrljaj Božji, uvijek Njemu bliže – riječi Božjoj pristupa kao riječi bilo koje zakonske odredbe. I umjesto života po Duhu nastaje legalističko obdržavanje zapisanog slova.  Kao ilustraciju, Isus uzima primjere tradicionalnog shvaćanja nekih odredbi Zakona. Ne ubij jasna je odredba i ne dopušta izuzetaka. No, za ulazak u Kraljevstvo nije dovoljno uzdržati se od čina ubojstva u fizičkom smislu. Ubijati se može na mnogo rafiniranih načina. Iz perspektive Kraljevstva svako ponašanje koje čovjeku svjesno oduzima nešto konstitutivno (čast, mogućnost razvoja svih potencijala, upoznavanje Boga itd.) zapravo ne priliči Kraljevstvu nego mu je protivno jer ide protiv čovjeka; iako ne dostiže razinu fizičke eliminacije, zapravo ide njezinim tragom jer želi oduzeti nešto bitno ljudsko.

Na drugoj strani, mir među ljudima – kao posljedica gledanja čistim srcem – postaje ideal prema kojem treba ići. Da se netko u duhovnom smislu kreće prema Kraljevstvu, a u smjeru suprotnom od ubojstva i njegovih izvedenica, vidi se po tome što će uvijek nastojati uspostaviti mir pa i čim primijeti da njegov brat ima nešto protiv njega. Čak i po cijenu prekidanja prinošenja žrtve na oltaru! Slično je sa zabranom preljuba – osim fizički izvršenog čina, postoje različiti načini na koje netko može biti nevjeran u srcu. I bez izvršenog djela, kako će osoba nevjernog srcem, koje se požudom pruža prema zlu, baštiniti Kraljevstvo ako svome srcu dopušta da je vuče u suprotnom smjeru?

Onaj kome je Kraljevstvo na srcu, znat će kontrolirati oko i ruku koje pogledom i dodirom mogu zavesti srce na pogrešan pravac. U nastavku Isus ustvrđuje neraskidivost ženidbenog veza – Bog je od iskona želio monogamni i nerazrješivi brak muškarca i žene.

Nasuprot raznim načinima njegova zaobilaženja i obezvrjeđivanja, Isus visoko uzdiže svetost braka i tako očituje izvorni duh Zakona u ovoj materiji. Ona supružnike ne treba obvezivati kao nametnuta im obveza, nego kao izraz Božjeg nauma jer predstavlja put čovjekovog ulaska u dubine misterija Božje Mudrosti. Jedini mogući razlog zbog kojeg se brak može razvrći jest bludništvo, pod čim vjerojatno treba podrazumijevati različite elemente uslijed kojih dvoje supružnika zapravo ne žive u regularnoj bračnoj vezi.

U tom slučaju već i sama činjenica postojanja bludništva zapravo govori da „supružnici“ nisu ni živjeli u duhu ideala kojeg je Stvoritelj od početka utemeljio. Iako Zakon nije zabranjivao zaklinjanje nego je sankcionirao krivokletstvo, Isus i ovdje poziva učenike da svojim duhom krenu u visine Duha. Obvezatni karakter zakletve kojom čovjek sebi prisvaja pravo obvezati Boga (ili nekog Njegova supstituenta poput nebaJeruzalema itd.) kao svjedoka, za Isusa predstavlja jednako zlo kao i krivokletstvo: čovjek nema pravo obvezivati one stvarnosti nad kojima nema kontrolu.

Što je pod čovjekovom kontrolom ako to nisu ni vlastite vlasi? Umjesto pri- i po-sezanja za onim što mu ne pripada, Isus učenicima pokazuje u čemu zaista imaju punu vlast: biti istinitima i izricati istinite riječi. Bez istinitosti zakletva bi ostala samo izraz prijevare ili nadimanja, a utemeljena u istini i najobičnija riječ poprima težinu koja zavrjeđuje najveće poštovanje. Time se zatvara krug koji ide od prvog i drugog čitanja prema ovom evanđeoskom odlomku: čovjek jest sposoban izabirati dobro te, obdaren Duhom očitovanim u riječi Božjoj, može ulaziti u misterij Mudrosti Božje.

dr. sc. Ivica Čatić, profesor Svetoga pisma na KBF-u u Đakovu

Uz dozvolu autora preuzeto s portala www.sveto-pismo.net

 

MISNE NAKANE 16.02.2020. DO  23.02.2020.

Krštena   16.02.2020.  TONKA PETRIČEVIĆ

 

velj. 09

Župne obavijesti 9. veljače 2020. – 5. NKG

Peta je nedjelja u crkvenoj godini.

Sveci i imendani slijedećeg tjedna: u ponedjeljak je blaženi Alojzije Stepinac, biskup i mučenik; u utorak je Gospa Lurdska.

Slijedeće nedjelje skupljamo priloge za župni Karitas.

Spomendan Gospe Lurdske je u utorak. Toga ćemo dana pod svetom misom našim bolesnim župljanima podijeliti bolesničko pomazanje. Bolesničko se pomazanje ne prima zbog prehlade, bolova u zglobovima i sličnih stvari.

 • Velečasni Ciril Čuš će u petak voditi jednodnevnu duhovnu obnovu. Program u listiću.
 • Molio bih sve hodočasnike u Svetu Zemlju da ovaj tjedan uplate cjelokupni iznos za putovanje.
 • Mladi iz naše župe, koji žele sudjelovati na SHKM-u u Zagrebu, također se moraju prijaviti za susret. Prijaviti se možete u župnom uredu. Do sata je prijavljeno samo tridesetak mladih.
 • Prva hrvatska obiteljska televizijska s katoličkim vrijednostima je koja ovisi isključivo o vašim prilozima i potreban joj je redoviti mjesečni priljev donacija. Dovoljno je odreći se jedne kave mjesečno i donirati putem interneta ili opće uplatnice koju možete pronaći u predvorju.
 • Najavljujemo Zahvalno župno hodočašće u Rim, 4. – 9. listopada, povodom 25 godina postojanja župe. Prijave počinju 23. ožujka, cijena će biti 2.750,00 kuna.
 • Izlet u Budimpeštu, Pečuh i Siget, 15. i 16. svibnja. U svibnju ćemo ići na dvodnevni izlet u Mađarsku. Program možete uzeti u predvorju ili pročitati na oglasnim pločama. Cijena je 700 kuna. Do sada su se prijavile 32. osobe. Prijave u župnom uredu.
 • Molitvena zajednica Marijini apostoli, koja se petkom okuplja u prostorijama Pastoralnog centra, poziva na Mladifest u Međugorju. Više o tome u listiću.
 • Naknadni blagoslov obitelji se nastavlja.

 

NEDJELJNO EVANĐELJE: Mt 5,13-16

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«
»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

 

RAZMATRANJE UZ DANAŠNJE EVANĐELJE

 

Ivan Apostol veli da je Krist Svjetlo istinsko, a na Svijećnicu smo mogli čuti kako  starac  Šimun  za  dijete  Isusa  veli  da  je Svjetlost  na  prosvjetljenje naroda. Međutim u Matejevom evanđelju Isus nama veli (Mt 5, 13-16):Vi ste svjetlost svijeta. Kako je to moguće? Nismo li mi tek slabi i grešni ljudi? Nije li to ipak nešto pretjerano? Nipošto.

U tome se, naime, i sastoji Božje djelovanje u čovjeku. Krist-Svjetlost došao je na svijet da svakoga čovjeka prosvijetli, to jest oplemeni, očisti od zlih misli, riječi i djela. Krist nas, štoviše, čini u pravom smislu svojom braćom i sestrama. Pri tome nam daje moć da činimo njegova djela. Kako? Jednostavno.

U nama je njegov Duh, njegova snaga i njegova milost. Bog je u nama uvijek jači od svakoga zla i svakog zla nagnuća. Bog je u nama jači –ako  ga  prihvatimo  i  ako  mu  se otvorimo. I onda dolazi ono što je čudesno! Kad učinimo dobro svome bližnjemu, to zapravo Bog čini u nama i po nama. Mi smo tada živa Božje slika. Isto je i s našim praštanjem, susretljivošću, milosrđem. Božja svjetlost svijetli i htjela bi svijetliti u nama i po nama. To znače Isusove riječi upućene nama: Vi  ste  svjetlost  svijeta. Mi i možemo i trebamo donositi i pronositi Božju dobrotu. Božji je Sin uzeo našu ljudsku narav, da bi nas zaogrnuo svojim božanstvom. Zato po nama Bog i može dobrostivo djelovati u svijetu. Zato je od presudne važnosti širimo li oko sebe tamu ili svjetlost. Isus je jednom  tvrdo  rekao  kako  je  strašan  grijeh sablazniti  jednoga  od  ovih malenih, tj. svojim lošim primjerom  poticati  druge  na  zlo,  osobito  malene. To je strahota sablazni.

Ono što činim i govorim nije važno samo za mene, nego se odražava i na ljude s kojima živim. Zato bismo se doista htjeli truditi oko dobra u svakom pogledu i u svakoj prilici, jer bismo trebali biti svjetlost svijeta

 

dr. sc. Zvonko Pažin, profesor Liturgike na KBF-u u Đakovu

Uz dozvolu autora preuzeto s portala www.vjeraidjela.com

 

 

JEDNODNEVNA DUHOVNA OBNOVA – PETAK, 14. VELJAČE 2020.

Program:            9:30 – duhovni razgovori, ispovijed, molitva za bolesne

                           12:00 – 14:00 – pauza

                           14:00 – 17:00 – duhovni razgovori, ispovijed, molitva za bolesne

                           17:00 – 18:00 – nagovor za zajednicu Gorušičino zrno

                           18:30 – slavljenje

                           19:00 – sveta misa

                           Nakon mise, do 21:00 – klanjanje

                           Nakon klanjanja – agape

 

MLADIFEST 2020. GODINE

Zajednica Marijini apostoli, koja se petkom okuplja u prostorijama Pastoralnog centra, poziva Vas na organizirano hodočašće na Mladifest u Međugorje od 1. – 5. 8. 2020. 

Pošto je cijelo Međugorje već odavno puno vodimo jedan bus iz grada Zaprešića. 

Polazak prema Međugorju je planiran 31.7. oko 22 sata, a predviđeni dolazak u smještaj je 1. 8. u jutarnjim satima.

Povratak je 5.8. nakon završnog programa koji će trajati okvirno do 23 sata. 

U Zaprešić bismo stigli u ranim jutarnjim satima 6. 8.

U smještaju ćemo imati doručak i ručak te ćemo imati autobus na raspolaganju kroz dan. Cijena je 1100 kuna

Prijaviti se mogu svi oni od 18 do 40 godina, a ukoliko je netko maloljetan mora ići u prisustvu odrasle osobe. Radi velikog broja zainteresiranih  popunjavat ćemo bus isključivo sa mladima  iz Zaprešića a ukoliko ostane mjesta biti će mogućnosti da se prijavi netko tko nije iz Zaprešića. Program Mladifesta je jedinstven i popunjen kroz cijeli dan. Sastoji se od molitve, katehezâ, puno svjedočanstava koje nemate priliku nigdje drugdje čuti; krunice, svete mise i svakodnevnog slavlja našega Gospodina.

Oni koji odu jednom na susret, vraćaju se ponovno, što pokazuje i činjenica da je već sve popunjeno. Dolaze mladi s različitih strana svijeta, njih oko 50 000.

Akontacija će biti 500 kuna, a ostatak ćemo skupiti par dana prije samoga polaska. Sve daljnje informacije o samom programu na telefon ili mail.

Dođi s nama na ovaj Mladifest, nećeš požaliti!

Prijaviti se možete na broj 095 558 5874 (Mila i Ivan Jakić) ili na mail 

prijavazamladifest@gmail.comPrijaviti se možete već danas.

 

MISNE NAKANE 09.02.2020. DO 16.02.2020.

Kršten   08.02.2020.  LOVRO DOROTIĆ

 

velj. 02

Župne obavijesti 2. veljače 2020. – 4. NKG: PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA

Četvrta je nedjelja u crkvenoj godini.

Danas slavimo blagdan Prikazanja Gospodinova, Svijećnicu.  Također je danas i Dan posvećenog života, važan za nas redovnike. U vaše molitve preporučam sve redovnike, napose nas koji djelujemo u župi, sestru Helu te patera Jozu i mene.

Sveci i imendani slijedećeg tjedna: u ponedjeljak je sveti Blaž, biskup i mučenik; u srijedu je sveta Agata, djevica i mučenica; u četvrtak je sveti Pavao Miki i drugovi, mučenici iz Nagasakija.

Danas će nam se na kraju misâ u 8, 10 i 11:30, predstaviti terapijska zajednica Moji dani iz Đurmanca.

 • Iznošenje borova iz crkve. Sutra od devet ujutro iznosimo borove. Molio bih one koju mogu pomoći, da dođu.
 • Blagoslov grla. Sutra je spomendan svetoga Blaža. Nakon svete mise u 19 sati, bit će blagoslov grla.
 • Tečaj priprave za brak počinje sutra u 20 sati i traje do petka.
 • Sastanak za hodočasnike u Svetu Zemlju bit će u utorak, u 19:30 u crkvi. Na sastanak će doći gospodin Mijo Rak, vlasnik agencije Smisao života, koja organizira naše putovanje te doc. dr. sc. Anđelo Maly, naš vodič za vrijeme hodočašća. Važno je da se svi hodočasnici odazovu jer će nas pobliže upoznati s detaljima hodočašća i svim potrebnim stvarima.
 • Marijina škola molitve održava se slijedećeg vikenda, od petka do nedjelje. Raspored će ovih dana biti objavljen na oglasnim pločama.
 • Hodočasnici u Svetu Zemlju neka u sakristiji preuzmu obrazac s podacima potrebnim za putovanje te isti popune i donesu u utorak na sastanak.
 • Završile su prijave za domaćine na SHKM-u. Prijavilo se 36 obitelji.
 • Mladi iz naše župe, koji žele sudjelovati na SHKM-u u Zagrebu, također se moraju prijaviti za susret. Prijaviti se možete u župnom uredu. Do sata je prijavljeno samo tridesetak mladih.
 • Prva hrvatska obiteljska televizijska s katoličkim vrijednostima je LaudatoTV koja ovisi isključivo o vašim prilozima i potreban joj je redoviti mjesečni priljev donacija. Dovoljno je odreći se jedne kave mjesečno i donirati putem interneta ili opće uplatnice koju možete pronaći u predvorju.
 • Slijedeće će nedjelje pet bračnih parova proslaviti svoje jubileje.
 • Najavljujemo jednodnevnu duhovnu obnovu u petak, 14. veljače. Voditelj će biti velečasni Ciril Čuš. Detaljnije o tome slijedeće nedjelje.
 • Najavljujemo Zahvalno župno hodočašće u Rim, 4. – 9. listopada, povodom 25 godina postojanja župe. Prijave počinju 23. ožujka, cijena će biti 2.750,00 kuna.
 • Izlet u Budimpeštu, Pečuh i Siget, 15. i 16. svibnja. U svibnju ćemo ići na dvodnevni izlet u Mađarsku. Program možete uzeti u predvorju ili pročitati na oglasnim pločama. Cijena je 700 kuna. Prijave od sutra u župnom uredu.
 • Blagoslov obitelji se nastavlja. Ovotjedni raspored možete pogledati u listiću

 

NEDJELJNO EVANĐELJE: Lk 2,22-40

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! — i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:
»Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.«
Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan — a i tebi će samoj mač probosti dušu — da se razotkriju namisli mnogih srdaca!« A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.
Kad obaviše sve prema Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

 

RAZMATRANJE UZ DANAŠNJE EVANĐELJE

 

Josip i Marija dolaze u hram. Donose Isusa, točno četrdeset dana nakon njegova rođenja. Tih je dana i tih mjeseci njihov život bio ispunjen Božjom prisutnošću. Anđeo je i Mariji i Josipu navijestio Isusovo rođenje koje je nastupilo pod neobičnim i čudesnim okolnostima u Betlehemu. Bog je po svome Duhu drugovao na poseban način s Josipom i Marijom, konačno i sam Božji Sin postao je u ljudskom tijelu član njihove obitelji. Bog ih je neprestano iznenađivao, a Marija i Josip su u čudu upijali odvijanje Božjeg nauma. Evanđelist Luka veli nekoliko puta kako je Marija sve te događaje pohranjivala u svome srcu i o njima razmišljala.

I evo ih danas u hramu (Lk 2, 22-40). Učinili su ono što je od njih zahtijevao Zakon. Međutim, evo novog iznenađenja. Dolazi starac. Šimun. To je onaj kojemu je Duh Božji objavio da neće umrijeti dok ne vidi Spasitelja. Ushićen i ozaren uzima dijete Isusa u naručje i zahvaljuje Bogu:

Sad otpuštaš Slugu svojega, Gospodine, po riječi svojoj u miru, jer vidješe oči moje spasenje tvoje, Svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.

Marija je ushićena. Anđeo joj je već bio navijestio da će plod njezine utrobe biti svet, štoviše, Sin Božji. A sada evo ovaj starac potvrđuje da je Isus svjetlost na prosvjetljenje naroda. Marija je mogla uvidjeti kako je Bog velik prema njoj.

Međutim, evo i drugoga dijela: starac Šimun kazuje i drugo proroštvo: Ovaj je, evo, postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu, a i tebi će samoj mač boli probosti dušu…

Upravo tako. Marija je našla u hramu proročanstvo radosti i proročanstvo boli. Valja zapaziti, braćo i sestre: ono što ponajbolje ocrtava Blaženu Djevicu jest svakako njezin izričaj i njezin stav: Evo službenice Gospodnje. Marija je puna Duha Svetoga, ona živi u Božjoj prisutnosti, ona Boga neprestano traži u svome životu, ona prema Božjim naumima ravna sva svoja htijenja. Stoga ona iz Božje ruke prima i ulje radosti kako slikovito govori prorok, ali i mač boli. Zna Marija: dokle god hodi u Božjoj nazočnosti, dokle god je neznatna službenica Gospodnja, kako samu sebe naziva, dotle je ona u miru: njezin je život u sigurnim Božjim rukama.

Evo našeg života, braćo i sestre. Vidimo svetu obitelj u hramu. Vidimo kako se podvrgavaju Božjoj volji i Božjem naumu. Mi to isto činimo kad slavimo euharistiju – svetu misu. Dolazimo pred Boga. Stavljamo se u njegovu prisutnost. Svoj život stavljamo u njegove ruke. Molimo ga da nas uvijek prati. I onda smo kadri primiti iz Gospodnje ruke i ulje radosti i mač boli. Jer za nas vjernike – ukoliko smo stvarno vjernici – važnije je pitanje jesmo li s Bogom, nego što bi bilo važno pitanje živimo li bez nekih briga ili smo usred kušnji i nevolja.

Danas slavimo Krista kao svjetlost svijeta. Slavimo Kristovo prikazanje Bogu Ocu. I mi bismo htjeli stati pred Gospodina i prikazati mu svoj život. Ovaj je blagdan poziv svakome pojedinom od nas, da zajedno dolazimo pred Gospodina, osobito slaveći nedjeljnu misu da bismo se ispunili Božjom snagom, da bismo svoj život uskladili s Božjom voljom. U tome slučaju nećemo prvenstveno tražiti da nam Bog da ovo ili ono zemaljsko dobro. Bog će biti uz nas, Bog će nam podariti svoj mir. Dat će nam svoju milost i svoju snagu, jer Bog je naša snaga.

On ispunja smislom naš život. Sve to možemo vidjeti i osjetiti dok s Kristom u misi slavimo vazmeno otajstvo njegove muke, smrti uskrsnuća i proslave. Vidjet ćemo koliko su istinite riječi onoga proroka koji veli: Jedan je dan u dvorima tvojim bolji no tisuću drugih.

Marija je zajedno sa svojim Sinom pila iz čaše radosti, ali i iz pregorke čaše muke i smrti svoga Sina. Zato je i dionica njegova uskrsnuća. Ona je naš putokaz i uzor. Strpljivošću i smjernošću ponizne službenice Gospodnje uzor je svakom kršćaninu. Ona, koja je u poniznosti prihvaćala volju Božju dospjela je dotle da je blaženom nazivaju svi naraštaji. I sigurni smo: budemo li po njezinu primjeri iz Gospodnje ruke vjerno prihvaćali i gorku čašu i čašu radosti, bit ćemo dionici iste nebeske slave s Blaženom Djevicom Marijom. Jer je Bog dobrostiv svima onima koji ga traže iskreno.

 

dr. sc. Zvonko Pažin, profesor Liturgike na KBF-u u Đakovu

Uz dozvolu autora preuzeto s portala www.vjeraidjela.com

 

BLAGOSLOV OBITELJI

U blagoslov krećemo u 9:30 sati, osim gdje je drugačije naznačeno.

Nakon srijede slijede naknadni blagoslovi.

 

MISNE NAKANE 02.02.2020. DO 09.02.2020.

Krštena 01.02.2020.  JUDITA MIHALJEVIĆ

 

 

sij. 26

Župne obavijesti 26. siječnja 2020. – 3. NKG

Treća je nedjelja u crkvenoj godini.

Sveci i imendani slijedećeg tjedna: u ponedjeljak je sveta Anđela Merici, djevica; u utorak je sveti Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj; u petak je sveti Ivan Bosco, prezbiter.

Slijedeće nedjelje slavimo blagdan Prikazanja Gospodinova – Svijećnicu. Pod misama će biti i blagoslov svijeća. Svijeće ćete moći nabaviti u predvorju crkve. Tada i mi redovnici slavimo svoj dan – Dan posvećenog života.

Prošle smo nedjelje za župni Karitas prikupili 4.534,69 kuna. Hvala na vašoj dobroti!

 • Pozivam hodočasnike u Svetu zemlju da uplate dio novca, uz već uplaćenu akontaciju, kako bih mogao proslijediti agenciji.
 • Obitelji koji žele primiti mlade za SHKM u svibnju, mogu do petka popuniti prijavnicu i dostaviti istu u župni ured.
 • U srijedu smo započeli s velikom devetnicom svetom Josipu koju predmole članovi MVKO-a povodom hodočašća u Karlovac, koje je planirano u subotu, 14. ožujka. Devetnicu molimo svake srijede, pola sata prije svete mise.
 • O Molitvenim vijencima u našoj župi pročitajte u listiću.
 • Euharistijsko klanjanje. U četvrtak će nakon večernje svete mise bit euharistijsko klanjanje. Pjevačka proba za sve koji žele sudjelovati u animiranju klanjanja, bit će u utorak u 17:30 u podrumskim prostorijama Pastoralnog centra.
 • Župni izlet i skijanje. U subotu idemo na skijanje. Do sada se prijavilo 39 osoba. Polazak je u 7:30 iz crkvenog dvorišta. Predviđeni program pogledajte u listiću. Prijave traju do četvrtka.
 • Slijedeće će nas nedjelje posjetiti terapijska zajednica Moji dani iz Đurmanca. Predstavit će nam se nakon svetih misâ u 8, 10 i 11:30. korisnici terapijske zajednice su ovisnici o alkoholu, drogi, kocki te u zadnje vrijeme i o video igricama. Iznijeti će nam ukratko svoja životna iskustva, promovirati zdrav stil života, informirati o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti, a sve s ciljem stvaranja društva slobodnog od ovisnosti. Nakon završetka mise, korisnici imaju običaj na izlazu iz Crkve prezentirati rad terapijske zajednice, podijeliti letke i brošure, te prezentirati vlastite ručne radove-suvenire, za koje vjernici mogu dati dobrovoljni prilog i time pomoći u realizaciji njihovog programa psihosocijalne rehabilitacije.
 • Mladi iz naše župe, koji žele sudjelovati na SHKM-u u Zagrebu, također se moraju prijaviti za susret. Prijaviti se možete u župnom uredu. Do sata je prijavljeno samo dvoje mladih.
 • Bračni jubileji. Za proslavu bračnih jubileja, 9. veljače, do sada se prijavilo pet bračnih parova.
 • Blagoslov obitelji se nastavlja. Ovotjedni raspored možete pogledati u listiću

 

NEDJELJNO EVANĐELJE: Mt 4,12-23

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVENI VIJENCI KRALJICE OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI

 

MVKO su osnovani u svibnju 2000. godine. Obitelji se povezuju molitvom, postom i euharistijom u molitveni vijenac. Svaki molitveni vijenac uključuje 31. obitelj ili pojedinca, svećenika i redovničku zajednicu. Svaki član ima svoj dan u mjesecu kada moli, posti i ide na svetu misu. Moli za obitelj, Domovinu, svećenike, redovničke zajednice i sve pokojne svih članova molitvenog vijenca.

U našoj župi imamo četiri Molitvena vijenca. Vremenom je došlo do nekih promjena u tri Vijenca. Neki molitelji su odselili u druge župe, neki su preminuli, a neki očito odustali. Zato smo započeli s obnovom , tj. dopunom Vijenaca. Treći MV (76) je to upravo napravio. Stoga molimo sve molitelje tog Vijenca da podignu liste u župnom uredu.

 

SKIJALIŠTE TRIJE KRALJI

 

Skijaške propusnice (skipass) se iznajmljuju po ovim cijenama:

Na skijalištu postoji mogućnost iznajmljivanja skija i ostale opreme.

Cjenik: Za odrasle – 16€ komplet, 13€ samo skije.

             Za djecu –   13€ komplet, 8€ samo skije.

Oni koje ne privlače takve zimske radosti, mogu se u hotelu opustiti u wellness-u ili kuglani. Korištenje saune i kuglane se mora unaprijed rezervirati. Za više informacija posjetite stranice hotela: www.jakec.si/si.

Za rezervacije treba nazvati na telefon: +386 2 803 45 06.

Nakon rekreacije, uputit ćemo se na ručak. Zbog svadbe u hotelu na skijalištu, ručak će biti u Gostišču Golob, udaljenom 23 kilometra od skijališta. Ručak uključuje juhu, glavno jelo, prilog i desert. Predviđen je slijedeći raspored:

           07:30 – polazak iz crkvenog dvorišta

           09:30 – predviđen dolazak na skijalište

           10:00 – 15:00 – skijanje i rekreacija

           15:30 – polazak na ručak

           16:30 – ručak

           18:00 – polazak

           20:00 – predviđen dolazak u Zaprešić

 

BLAGOSLOV OBITELJI

Ostatak rasporeda bit će objavljen u nedjelju, 2. veljače kad saznam tko će mi i u koje dane doći u ispomoć.

U blagoslov krećemo u 9 sati, osim gdje je drugačije naznačeno.

MISNE NAKANE 26.01.2020. DO 02.02.2020.

sij. 19

Župne obavijesti 19. siječnja 2020. – 2. NKG

Druga je nedjelja u crkvenoj godini.

Sveci i imendani slijedećeg tjedna: u ponedjeljak je sveti Sebastijan, mučenik; u utorak je sveta Agneza, djevica i mučenica; u srijedu su sveti Vinko, đakon i mučenik te sveti Vinko Pallotti, utemeljitelj Družbe katoličkog apostolata; u petak je sveti Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj; u subotu je Obraćenje svetog Pavla, blagdan.

Danas skupljamo priloge za župni Karitas.

Večernju će misu danas predvoditi vlč. Dragutin Goričanec.

 • Sastanak Župnog pastoralnog vijeća je sutra u 20 sati.
 • U srijedu naša Družba slavi svoga utemeljitelja, svetog Vinka Pallottija. Svečanu svetu misu u 19 sati predvodi isusovac, p. Stanko Perica. Nakon svete mise pozvani ste na druženje u Pastoralnom centru. Molio bih one koji mogu da donesu kolače.
 • U srijedu neće biti kateheze za krizmanike.
 • Do sada su samo četiri obitelji odlučile otvoriti vrata svoga doma za mlade koji će doći na susret Hrvatske katoličke mladeži. Potičem sve one koji mogu prihvatiti mlade da to i učine. Nemojmo dopustiti da budemo župa koja nije moga ugostiti niti pedesetak mladih. Prijavnice se nalaze u predvorju. Trebate ju popuniti i dostaviti u župni ured do 31. siječnja.
 • Župni izlet i skijanje. Najavljujemo ovogodišnji izlet i skijanje, u subotu, 1. veljače na skijalište Trije Kralji, u Sloveniji. Cijena je 100 kuna po osobi i 300 kuna za cijelu obitelj. U cijenu će biti uključen i ručak. Prijave u župnom uredu.
 • Mladi iz naše župe, koji žele sudjelovati na SHKM-u u Zagrebu, također se moraju prijaviti za susret. Prijaviti se možete u župnom uredu.
 • Bračni jubileji. Ove ćemo ih godine proslaviti u zajedništvu s cijelom Crkvom, u nedjelju, 9. veljače. Svi bračni parovi koji slave okrugle godišnjice, neka se prijave u župnom uredu do kraja mjeseca.
 • Blagoslov obitelji se nastavlja. Ovotjedni raspored možete pogledati u listiću

 

NEDJELJNO EVANĐELJE: Iv 1,29-34

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«
I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«

Riječ Gospodnja.

 

UZ DANAŠNJA ČITANJA

 

Koliki ljudi ulažu trud da bi se predstavili u ovom ili onom svjetlu – izgledati ovako ili onako, izgraditi o sebi ovakav ili onakav glas! Koliko to ima veze sa istinom, mnoge nije briga. Što ima veze istina, važan je uspjeh! Kao da bi uspjeha moglo biti tamo gdje nema mjesta za istinu, pogotovo na dulju stazu. Istina je jedna od najvažnijih ivanovskih tema iako nije uvijek izrijekom prisutna. U današnjem evanđelju vidimo Krstitelja kako se bori do istine i za istinu pa naizgled i protiv sebe.

O Ivanu su svi imali visoko mišljenje. Toliko visoko da ga čak izaslanstvo vjerskih vođa dolazi pitati tko je zapravo on. Za razliku od mnogih, Ivan sebi neće prisvojiti ni mrvicu onoga što mu ne pripada. Ja nisam Krist…priznaje da je došao pokazati onoga kojeg Izrael stoljećima iščekuje. I pokazao ga je: Evo Jaganjca Božjega koji oduzima grijehe svijeta!

Neobičan izraz kojim u SZ nije nazvan nijedan čovjek. Odakle to Ivanu? Dva puta priznaje ja ga nisam poznavao (1,31.33). Znači, njegov uzvik o Jaganjcu Božjem plod je dugog procesa duhovnog sazrijevanja. Tko god želi doći do spoznanja Isusa Krista mora poći od svijesti o vlastitom neznanju. Poći od ništice i osluškivati, učiti. Ne ostati na površini i prividu. Bog, Gospodar Života ne miruje, čini divna čuda samo ih treba otkriti. Ta otkrića istinski raduju, uzbuđuju i osvježavaju dušu. Zato su istinski istraživači neobično strastveni ljudi koji se svaki čas imaju čemu radovati.

Iako je za obećanog Spasitelja SZ koristio različite slike kralja, pastira, suca, Ivan dolazi do neobične i neočekivane spoznaje: Spasitelj je janje! Kulturnog Izraelca spomen janjeta odmah će podsjetiti na pashalno janje čija krv je na dovracima izraelskih kuća u Egiptu spasila život njihovim prvorođencima u strašnoj noći (Izl 12) kad su pomrli svi drugi prvorođenci u Egiptu pa i faraonov; krv janjeta bila je za njihov život – bila je život njihovu životu. Oni su svoj život našli u krvi janjetovoj. Kad bude naglasio u 19,14 da je Isus ubijen uoči pashalne večere, dakle baš u vrijeme kad se kolju pashalni janjci, Iv će podcrtati ovu vezu Isusa i Janjeta.

Slika janjeta će čovjeka upućenog u Pisma podsjetiti i na Slugu Jahvinog iz proročanstava Izaije proroka za kojeg kaže da kao janje odveden na klanje…ubrojen među zločince da grijeh mnogih ponese na sebi (Iz 53,7.12). Janje, dakle, daje život i oduzima grijehe. Janje! Dobar poznavatelj Biblije sjetit će se Abrahamove žrtve kad on vodi svog sina po naredbi Božjoj da ga žrtvuje na brdu Morija. Oče, evo kremena i drva, ali – gdje je janje?, pita maleni Izak ne sluteći da on treba biti zaklan – Bog će već providjeti, odgovara mu otac dok mu se srce sigurno razdire u grudima. Gdje je janje? Evo Jaganjca Božjeg, sad može sretno uzviknuti Ivan. Evo Sina Božjeg koji dragovoljno dođe biti žrtvovan da bi čovjek živio, da bi grijeh bio oprošten.

Da, toliko je skup grijeh!

Na Isusa Duh silazi i ostaje. Na mnoge je ljude sišao Duh i oni su kroz dugu Izraelovu povijest izvršavali različite pa i nadljudske podvige dok je On boravio na njima (Samson snagom, Samuel i Danijel mudrošću, Jeremija prorokovanjem). Međutim na Isusu Duh ostaje. Stalnost u Bibliji pripada samo Bogu, samo On je živi koji ostaje zauvijek (Dn 6,27), njegov riječ ostaje uvijeke (1Pt 1,25).

Preko Isusa Duh Božji je na jedinstven način ušao u svijet. On je nova sila koja će nezaustavljivom snagom savladavati zlo jer će ljudima dati snagu za dobro, da postaju djeca Božja. Toliko je veliko ono što se otvara Ivanu Krstitelju pred očima da nema potrebe bježati od istine o sebi, nema potrebe sakrivati istinu o svojoj malenosti. Koliko god da je čovjek slab i sićušan, koliko god da ima onoga što mu ugrožava život, on sada zna – evo Janjeta, evo onoga koji svojom krvlju sve diže.

Istina za koju je svjedočio Ivan Krstitelj, kojoj se otvorio i radovao donosila je plodove. Njih je kasnije prepoznao i Ivan Evanđelista. Nakon što Isus bude uskrsnuo, nakon što već prođu desetljeća otkad su primili Duha Uskrslog Isusa i nakon što već bude dovoljno upoznao snagu Duha koji u onima koji su Isusovi pobjeđuje tamu, Ivan će izjaviti da ovo piše da bi naša radost bila potpuna (1Iv 1,3-4).

Jer radost je ono što će doživjeti onaj tko zakopa ispod površine i privida, tko nezaustavljivo ide prema istini. Kad razgrne prividnu nadmoć zla i nereda otkriva istinu i kad upozna snagu i blagost Jaganjca Božjega, otkrivat će ruku i nacrt Autora života.

Slika Ivana Krstitelja, koji priznaje istinu na svoju štetu da bi u njoj pronašao radost, na početku hoda za Isusom kroz liturgijsku godinu nam je stavljena poput nekog obećanja. Ali, i poput kontrolnog pitanja: kako stojim sa istinom pred Bogom i doživljavam li radost o kojoj govori Ivan Evanđelist? Koliko sam već godina započinjao hod sa Isusom i jesam li stigao do radosti?

Ako do sada nisam, nije li došlo vrijeme da svoje srce otkrijem Bogu da ga osvijetli svojom istinom i zagrije svojom radošću?

 

dr. sc. Ivica Čatić, profesor Svetoga pisma na KBF-u u Đakovu
Uz dozvolu autora preuzeto s portala www.sveto-pismo.net

 

BLAGOSLOV OBITELJI

Ostatak rasporeda bit će objavljen u nedjelju, 26. siječnja kad saznam tko će mi i u koje dane doći u ispomoć.

U blagoslov krećemo u 9 sati, osim gdje je drugačije naznačeno.

 

MISNE NAKANE 19.01.2020. DO 26.01.2020.

sij. 15

Susret hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu, 9. i 10. svibnja

Dragi župljani,
 
kao što već sigurno znate, Susret hrvatske katoličke mladeži ove se godine održava u Zagrebu, 9. i 10. svibnja. Više od 30 000 mladih katolika iz Hrvatske i inozemstva boravit će u našoj Nadbiskupiji.
 
I mi smo kao župna zajednica pozvani ugostiti mlade. Rok za prijavu domaćina koji bi prihvatili mlade je do 31. siječnja.
Do sad nam je dostavljena samo jedna prijavnica :-(. 
 
Molio bih one obitelji koje mogu prihvatiti mlade da to učine što prije popunjavanjem prijavnice. Možete ju nabaviti u predvorju crkve ili ispisati ovu i dostaviti u župni ured.
 
Otvorite mladima vrata svoga doma i svojega srca.