«

»

ruj. 24

Prijava za krizmanike 2017

untitled888Učenici osmog razreda mogu postati redoviti kandidati za sakrament svete potvrde (krizme). Onaj tko želi 20. svibnja 2017. primiti sakrament svete potvrde mora cijelu školsku godinu od 3. listopada 2016. do 20. svibnja 2017.

pohađati redoviti školski vjeronauk

pohađati pripremne kateheze nedjeljom u 17h

aktivno sudjelovati na nedjeljnoj sv. Misu u 19h

prijavnica

Prijavnice treba predati u župni ured do petka, 30. rujna 2016 u 19 sati. Ured radi radnim danom 10-12 i 17-19h.

Prvi katehetski susret za sve kandidate će biti u nedjelju 2. listopada 2016. u 17 sati. Na prvi susret ponijeti olovku.

 

prijavnica