Sakramenti

sakramenti i blagoslovineSakramenti:

Kršćanski sakramenti usko su povezani s osobom Isusa Krista. Dok je živio među nama, bio je vidljivi znak, sakramenat nevidljivoga Boga. Utjelovljenjem je povezao ljude s Bogom kao Posrednik i Spasitelj. Preko muke, smrti i uskrsnuća darovao nam je vječni život. Crkvi je poslao Duha Svetoga kao svoju trajnu prisutnost. Dao je nalog i punomoć svojim učenicima da nastave njegovu posredničku i spasiteljsku službu navještajem i sakramentima. On ostaje prasakramenat. Sakramentalnu ulogu preuzelo je njegovo Otajstveno tijelo – Crkva. Stoga je Crkva opći sakramenat spasenja. Spasiteljsko djelovanje sakramenata temelji se na Isusu Kristu. On je prvi i pravi dijelitelj, ovlaštene osobe su njegovi posrednici, a djelovanje za primatelja je dar, a ne zasluga. Vjera je prvi uvjet koji se traži od primatelja.

1. Krštenje
2. Potvrda
3. Pričest – euharistija
4. Sakrament pomirenja – sveta ispovijed
5. Bolesničko pomazanje
6. Vjenčanje
7. Svećenički red

Blagoslovine:

“Sveta Majka Crkva ustanovila je blagoslovine (sakramentale). To su sveti znakovi, nalik sakramentima, kojima se označuju i molitvom Crkve postižu nadasve duhovni učinci. Njima se ljudi pripremaju da prime glavni učinak sakramenata i bivaju posvećene razne zgode života.”

krstenje

Krštenje

SAKRAMENT KRŠTENJA  Što je to krštenje? “Krštenje je put iz kraljevstva smrti u život; vrta u Crkvu i početak trajna zajedništva s Bogom. (KKC 1213-1216, 1276-1278) Krštenje je temeljni sakrament i pretpostavku za sve ostale sakramente. Sjedinjuje nas s Isusom Kristom, i uvodi nas u njegovu otkupiteljsku smrt na križu i tako nas oslobađa od …

Pogledajte stranicu »

sveta misa

Euharistija

SAKRAMENT EUHARISTIJE Što je sveta euharistija? „Sveta Euharistija je sakrament u kojem Isus predaje svoje tijelo i krv – sama sebe – za nas da bismo i mi u ljubavi sebe njemu predali i da bi nas sa sobom sjedinio u svetoj pričesti. Tako postajemo povezani u jedno Tijelo Kristovo, koje je Crkva. (KKC 1322, …

Pogledajte stranicu »

potvrda krizma duh sveti plamen

Krizma

SAKRAMENT POTVRDE Što je to potvrda? „Potvrda je sakrament kojim se dovršuje krštenje i u kojemu nam se daruje dar Duha Svetoga. Tko se slobodno kao dijete Božje odlučuje za život i znakom polaganja ruku i pomazanja krizmom Boga moli za Duha, prima snagu, Božju ljubav i snagu da ga svjedoči riječju i djelom. Tako …

Pogledajte stranicu »

Ispovijed

SAKRAMENT POKORE I POMIRENJA  Što je pokora? „Pokora je ispravak učinjene nepravde. Pokora se ne smije događati samo u glavi, nego se mora iskazati djelima ljubavi i zauzetosti za druge. Pokora se vrši i molitvom, postom i duhovnom i materijalnom pomoći potrebnima. (KKC 1434-1439) Pretpostavka za oproštenje grijeha jest čovjek, koji se obraća i svećenik, …

Pogledajte stranicu »

Bolesničko pomazanje

SAKRAMENT BOLESNIČKOG POMAZANJA Što je sakrament bolesničkog pomazanja? „Sakrament bolesničkog pomazanja može primiti svaki vjernik kada se nalazi u tešku zdravstvenu stanju. (KKC 1514-1515, 1528-1529) Bolesničko pomazanje daruje utjehu, mor i snagu te povezuje bolesnika, u njegovu ozbiljnu stanju i patnjama, na dublji način s Kristom. Gospodin je naše strahove proživio i naše boli na …

Pogledajte stranicu »

Sveti red

SAKRAMENT SVETOG REDA Što je sakrament svetog reda? „Ređenjem se prima dar Duha Svetoga koji ređeniku od Krista preko biskupa udjeljuje svetu vlast. (KKC 1538) Svećenici Staroga saveza svojom su zadaćom držali posredovanje između nebeskoga i zemaljskoga, između Boga i njegova naroda. Budući da je Krist „jedini posrednik između Boga i ljudi“ (1 tim 2,5), …

Pogledajte stranicu »

prstenje

Ženidba

SAKRAMENT ŽENIDBE Što je ženidba? Sakrament ženidbe nastaje privolom muškarca i žene, što su je očitovali pred Bogom i Crkvom, koju Bog prihvaća i pečati, a ostvaruje se u njihovu tjelesnu sjedinjenju. Sam Bog učvršćuje sakramentalno ženidbeni vez, koji ih veže sve do smrti jednoga od bračnih drugova. (KKC 1625-1631) Sakramentalnoj ženidbi nužno pripadaju tri …

Pogledajte stranicu »

Sakramenti inicijacije u odrasloj dobi

Odrasle osobe (od srednje škole nadalje), a koje nisu primile sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i pričest) uključuju se u vjeronaučnu pripravu koja započinje početkom listopada, a završava u uskrsno vrijeme. Kroz to razdoblje kandidati se pripremaju za primanje sakramenata i kasniji život u zajednici. Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave! …

Pogledajte stranicu »

Sprovod

Ispraćaj pokojnika – sporovod najprije mora biti dogovoren u Pogrebnom poduzeću koje određuje datum i vrijeme sprovoda. Obitelj pokojnika se nakon dobivanja tih informacija treba javiti u župni ured na čijem području su pokojnik ili pokojnica stanovali do trenutka smrti. Izuzetak su domovi za stare i nemoćne: bez obzira na vrijeme provedeno u domu, pokojnika …

Pogledajte stranicu »