↑ Return to Sakramenti

Krizma

potvrda krizma duh sveti plamenSAKRAMENT POTVRDE

Što je to potvrda?

„Potvrda je sakrament kojim se dovršuje krštenje i u kojemu nam se daruje dar Duha Svetoga. Tko se slobodno kao dijete Božje odlučuje za život i znakom polaganja ruku i pomazanja krizmom Boga moli za Duha, prima snagu, Božju ljubav i snagu da ga svjedoči riječju i djelom. Tako je sada punopravan, odgovoran član Katoličke Crkve. (KKC 1285-1314) Kada trener šalje nogometaša na igralište, stavi mu ruku na pleća i dadne mu posljednje upute. Tako se može razumjeti i potvrdu. Na nas su položene ruke. Stupamo na igralište života. Po Duhu Svetom znamo što nam je činiti. On nas motivira iz dubine. Njegovo nam poslanje odzvanja u ušima. Osjećamo njegovu pomoć. Ne ćemo izdati njegovo povjerenje i za njega ćemo u igri pobijediti. Moramo samo htjeti i njega slušati.“ (Youcat, Katekizam Katoličke Crkve za mlade)

Više o pripravi za krizmu na http://www.mka.hr/kateheze/krizmanici/

 

Katekumenat – Sakramenti inicijacije za odrasle

Svi koji žele pristupiti pouci za primanje sakramenata inicijacije (krštenje, pričest) trebaju se prijaviti u župni ured do 15. listopada. U prijavi treba navesti: ime i prezime kandidata, njegovu adresu i broj telefona. Odrasli kandidati za primanje sakramenata kršćanske inicijacije pripremaju se zajednički na tjednim susretima u župnom centru. Kandidatima za primanje sakramenata kršćanske inicijacije izjednačuju se u pouci i one odrasle osobe koje su primile samo sakrament krštenja u djetinjstvu i nisu primile nikakve kršćanske pouke. Priprava kandidata započinje 15. listopada, održavati se barem jedanput tjedno i neprekidno trajati do Vazmenog bdijenja.