↑ Return to Sakramenti

Krštenje

krstenjeSAKRAMENT KRŠTENJA 

Što je to krštenje?

“Krštenje je put iz kraljevstva smrti u život; vrta u Crkvu i početak trajna zajedništva s Bogom. (KKC 1213-1216, 1276-1278) Krštenje je temeljni sakrament i pretpostavku za sve ostale sakramente. Sjedinjuje nas s Isusom Kristom, i uvodi nas u njegovu otkupiteljsku smrt na križu i tako nas oslobađa od vlasti istočnoga grijeha i svih osobnih grijeha te čini da s njim uskrsnemo na život bez kraja. Budući da je krštenje savez s Bogom, čovjek mu mora dati svoj pristanak. Pri krštenju djece roditelji ispovijedaju (priznaju) vjeru umjesto njih.“ (Youcat, Katekizam Katoličke Crkve za mlade)

Što sve treba za krštenje?

  • Doći u župni ured i dogovoriti datum i vrijeme krštenja. Obavezno dođite u župni ured 30 dana unaprijed, tj. prije određenog datuma krštenja!
  • Pribaviti potrebnu dokumentaciju:
  • Izvod iz Matične knjige rođenih i MB djeteta
  • Potvrdu da su roditelji sklopili Crkveni oblik ženidbe
  • Posvjedočenje za kuma /-u da može kumovati
  • Obiteljsku knjižicu (ukoliko ju obitelj ima)
  • Pribaviti krsnu svijeću i bijelu košuljicu (može se nabaviti u župnom uredu)
  • Ukoliko obitelj ne stanuje u župi BDM Kraljice apostola, a želi SVOJE dijete krstiti u ovoj župi, mora donijeti pismenu suglasnost svog vlastitog župnika!
  • Roditelji koji nemaju zapreke, pozvani su na sakrament Pomirenja (Sv. Ispovijed) uoči krštenja svoga djeteta
  • Za sva ostala pitanja i informacije, molimo Vas, obratite se u župni ured