«

»

svi. 08

Višestruko slavlje

U jednom danu, 8. svibnja 2017. proslavili smo nekoliko važnih događaja.

Prvo među njima je 12-ta obljetnica posvete crkve pod rukama našeg uzoritog kardinala i nadbiskupa, mons. dr. Josipa Bozanića. Potaknuta tom zahvalnošću u srcu, Bogu na hvalu i slavu, župa je 8. svibnja organizirala cjelodnevno župno klanjanje na kojem su se svaki sat izmjenjivale molitvene zajednice i grupe koje djeluju u župi, a kako bi zahvalnost bila jos veća i nastavak djelovanja jos uspješniji održan je i sastanak otaca palotinaca. Raspravljalo se o protekloj godini, pastoralnim aktivnostima, ali i o budućim aktivnostima, planovima, željama, mogućnostima i rastu župne zajednice kao i o trenutnim novacima, točnije njih trojici koji živeći u palotinskoj kući u Zaprešiću pobliže upoznavaju život i djelovanje sv. Vinka Pallottija. Na cjelodnevnom sastanku nazočili su provincijal reda p. Helmut Scharler, delegat hrvatskih palotinaca p. Jozo Ivić, župnici obiju palotinskih župa p. Vinko Sudar i p. Ilija Sudar, te p. Goran Živković, p. Ante Jonjić i p. Ivan Kuterovac. Sastanak je završio svečanom svetom misom kada se Bogu zahvalilo i na okruglim desetljećima naša dva palotinca; na p. Vinkovim 10 godina doživotnih zavjeta, te p. Jozinih 40 godina doživotnih zavjeta i 30 godina kao delegat hrvatskih palotinaca.