↑ Return to Zajednice

Izvanredni djelitelji pričesti

izvanredni djelitelji pričestiNa zamolbu župnika, p. Vinka Sudara Nadbiskupski duhovni stol je 2015 na tri godine dao dopuštenje petroma župljana i jednoj časnoj sestri da smiju u župnoj crkvi pomagati dijeliti

 

 

 

 

 

  1. pričest za vrijeme misnih slavlja:
  2. Hela Jurnečka
  3. Mirko Barun
  4. Marijan Sladoljev
  5. Zoran Šimunić
  6. Dubravka Dorotić
  7. Miroslav Kikić

 

Opća uredba Rimskoga misala navodi: „Ako nedostaje uspostavljeni akolit, za služenje se pri oltaru i kao pomoć svećeniku i đakonu mogu odrediti poslužitelji laici koji nose križ, svijeće, kadionicu, kruh, vino, vodu, a oni mogu biti također opunomoćeni za dijeljenje svete pričesti kao izvanredni djelitelji.“ (br. 100). „U dijeljenju pričesti svećeniku mogu pomagati i drugi nazočni prezbiteri. Ako njih nema, a broj pričesnika bude velik, svećenik može u pomoć pozvati izvanredne služitelje svete pričesti, tj. uspostavljenoga akolita, ili pak druge vjernike koji imaju poslanje za službu izvanrednog djelitelja pričesti. U slučaju potrebe, svećenik tu službu može jednokratno povjeriti i drugim prikladnim vjernicima. Ti služitelji ne pristupaju oltaru dok se svećenik ne pričesti, a posuđe s presvetom euharistijom primaju uvijek iz ruke svećenika slavitelja.“ (br. 162).

Od II. stoljeća Crkva poznaje vjernike laike koji su imali zadaću čuvanja i dijeljenja svete pričesti kao popudbine za one vjernike koji su bili na umoru, odnosno smrtnoj opasnosti. Ta je potreba rođena iz okolnosti u kojima je Crkva djelovala. Radilo se o malim zajednicama kršćana raspršenima na velikim površinama, često žrtvama progonstava. Povijest postkoncilske Crkve ponovno otkriva pojam služenja i daje Crkvi novu snagu za izgradnju Božjega naroda. Kako je Tridentski koncil u središte stavio lik svećenika, tako je II. Vatikanski sabor stavio naglasak na pastoralnu suodgovornost laikata u zajednici sa svojim pastirima i službenicima.

Izvanredni djelitelj pričesti ima ovlasti: nositi svetu pričest u domove starijih i bolesnih vjernika koji ne mogu doći u crkvu, dijeliti pričest tijekom euharistijskog slavlja kada je broj vjernika takav da bi se dijeljenje pričesti pretjerano odužilo, te time otežalo cjelovitost euharistijskoga slavlja, i kada za to ne postoje prisutni svećenici ili đakoni. Također kada u nekoj zajednici nema svećenika ili đakona, tada izvanredni djelitelj pričesti može biti ovlašten da predvodi nedjeljno slavlje službe ili liturgije riječi, te ujedno pričesti vjernike. Može dijeliti pričest izvan euharistijskoga slavlja u crkvi ili oratoriju gdje se nalazi Presveto. Dopušteno mu je izlagati Presveto na javno štovanje vjernika u pokaznici ili stavljajući ciborij na oltar, te nakon klanjanja vratiti ga u svetohranište.

 

Trajna formacija izvanrednih djelitelja pričesti se održava nekoliko puta godišnje na Pastoralnom institutu na Kaptolu, na kojoj sudjeluju i izvanredni djelitelji pričesti iz naše župe.

1.susret  11.6.2015 .. 19.30
2.susret 21.10.2015….19.30
3.susret 21.1.2016….19.30
Duhovna obnova…12.3.2016.u 9.00h u župi sv. Josipa, Trakoščanska 47
4. susret 9.6.2016….u 19.30