«

»

ožu. 06

Župne obavijesti 05. ožujka 2023. – 2. KORIZMENA NEDJELJA

Susret s krizmanicima nakon svete mise u 19 sati.

Župni post u korizmi. Zainteresirani neka se upišu na raspored u sakristiji.

Mame mole krunicu. Molitva krunice ponedjeljkom u 10 sati.

Ispovijed će biti u ponedjeljak i četvrtak u 17:30.

Mladi utorkom. Susret u MaKApu u 20 sati.

Križni put je utorkom, petkom i nedjeljom u 18:30.

 • Sveta misa će 11. ožujka biti u 8 sati, a ne u 19 sati.
 • Sine Božji, budi faljen – koncert napjeva Velikog petka Imotske krajine održat će se 11. ožujka u 19 sati. Oko 60 pjevača doći će prije toga na okrijepu u pastoralni centar nakon dugačkog putovanja. Molimo, da donesete peciva i suhe kolače od 13 do 14 sati u veliku dvoranu.
 • Tečaj priprave za brak održat će se od 13. do 17. ožujka u pastoralnom centru s početkom u 20 sati.
 • Hodočašće u svetište sv. Josipa u Karlovcu 18. ožujka u organizaciji MVKO-a. Program: 8 sati – polazak na autobusnom stajalištu ispred crkve, 10 sati – krunica, 11 sati – sveta misa koju predvodi mons. Antun Sente, 13 sati – ručak, 14 sati – povratak. Cijena 10 eura. Prijava u uredu.
 • Kateheza za krizmanike. grupa: 18. i 25. ožujka od 9 do 12 sati,
  2. grupa: 18. i 25. ožujka od 15 do 18 sati.
 • Sastanak za roditelje prvopričesnika bit će 19. ožujka nakon svete mise u 11:30.
 • Oratorij (kateheza i igra) održat će se 25. ožujka za djecu od 5. do 8. razreda u organizaciji  župâ Sv. Petra apostola i BDM Kraljice apostola. Mjesto održavanja: crkva sv. Ivana Krstitelja u Zaprešiću. Prijava pomoću QR-koda.

 

 

 • Planinarski križni put ožujka. Kreće se iz Komina prema Svetom Ivanu Zelini. Prijava pomoću QR-koda.

 

 

 • Hodočašće u svetište sv. Marka apostola u Veneciji 6. svibnja 2023. – Polazak autobusom u 5 sati iz crkvenog dvorišta. Iz Punta Sabbioni plovidba brodicom prema Veneciji. Razgledavanje grada: Kanal Giudecca, Riva degli Schiavoni, Most uzdaha, Duždeva palača, Trg sv. Marka, Zvonik, Bazilika i grob sv. Marka, Toranj sa satom, Most Rialto, Kanal Grande, Crkva i grob sv. Roka, Sveta misa, Crkva sv. Panteleona, Crkva Gospe od Zdravlja, Slobodno vrijeme, Povratak u 17 sati. – Cijena: 70 eura kod prijave u uredu + ulaznice za Duždevu palaču i Muzej sv. Marka u Veneciji.
 • Nužna obnova orgulja i razglasa u crkvi. Cijena obnove iznosi 150.000 kuna. Prošlog smo tjedna prikupili 100 eura, a do sada sveukupno 92.070 kuna i 2.437 eura.
 • Ovog tjedna za obitelj Ljubić je skupljeno 80 eura.
 • Zahvaljujem svima koji su uplatili prilog za župu. Župa se financira isključivo od vaših priloga i ne dobiva ništa niti od države, niti od nadbiskupije.

 

 

SINE BOŽJI, BUDI FALJEN

KORIZMENA BAŠTINA IMOTSKE KRAJINE

KONCERT 11. OŽUJKA 2023. U 19 SATI

CRKVA BDM KRALJICE APOSTOLA, ZAPREŠIĆ

 

O manifestaciji Sine Božji, budi faljen

 

S ciljem očuvanja pasionske baštine Imotske krajine, Pučko otvoreno učilište Imotski organizira manifestaciju Sine Božji, budi faljen. Manifestacija  se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.  S obzirom na prebogatu korizmenu baštinu Imotske krajine, namjera je manifestacije objediniti različite segmente tradicijske vokalne korizmene baštine, scenska uprizorenja, radionice i izložbe, s naglaskom na kantanje – arhaičan glazbeni fenomen pjevanja Gospina plača.

 

O kantanju

Kantanje je specifična vrsta glazbovanja – arhaičan glazbeni fenomen „pjevanja“ Gospina plača u određenim župama Imotske krajine te je važan dio njihovog kulturnog identiteta. Sastavni je segment života čovjeka Imotske krajine i cijele društvene zajednice, koji se usmenom predajom, unatrag nekoliko stoljeća, prenosi s generacije na generaciju. Ono je važni i integralni dio religijskog života; svoju kulminaciju doživljava na Veliki petak, u procesijama koje su od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati poznate i prakticirane u svim selima Imotske krajine.

Tekstualni predložak kantanja jedan je od Gospinih plačeva autora fra Tome Babića (1680.-1750.), franjevca, hrvatskog vjerskog pisca i jezikoslovca čija je knjiga Cvit razlika duhovnih tiskana u Veneciji, 1736. godine, u narodu poznata pod nazivom „Babuša“; fra Petra Kneževića (1702.-1768.), franjevca, filozofa, teologa i pisaca stihova pod nazivom Muka Gospodina našega Isukrsta i plač Matere Isusove tiskanih u Mlecima 1753. godine i Matije Divkovića (1563.-1631.), bosanskog franjevca koji je prvi izdao knjigu na hrvatskom narodnom jeziku te se smatra utemeljiteljem hrvatske književnosti na pučkom jeziku u Bosni i Hercegovini.

Kantanje se uvijek izvodi dvoglasno (pretežito u parovima) najčešće responzorijalno (najmanje dva para naizmjenice, u različitim situacijama te na različitim mjestima).

Ograničeno je na područja župa južnog dijela Imotske krajine te je zabilježeno u Zagvozdu, Župi Biokovskoj, Krstaticama, Grubinama, Drumu, Gornjem Podbablju, Slivnu Imotskom, Zmijavcima, Runovićima, Vinjanima (Gornjim i Donjim)  i Poljicima Imotskim; kantaju muškarci isključivo za vrijeme korizme; počinju  kantati na Čistu srijedu, a svoju kulminaciju kantanje doživljava tijekom same procesije „Za križen“ na Veliki petak.

U svim mjestima je za izvođače uvriježen naziv kantači, izuzev Zagvozda u kome se nazivaju kantaduri. U procesijama Velikog petka kantanje je „rezervirano“ isključivo za odrasle muškarce dobrih vokalnih mogućnosti i fizičke spreme jer procesije prelaze dug, naporan i zahtjevan teren dug od 2 do 27 km, a kantači/kantaduri cijelo vrijeme kantaju, što je izuzetno naporno. U tradiciji je da se kanta u skupinama, a najučestalije je kantanje u skupinama od po dva kantača (Runovići, Zmijavci, Poljica, Zagvozd, Župa Biokovska, Grubina, Krstatice, Gornje Podbablje, Drum) te kombinacije od tri (Slivno) ili četiri i više (Vinjani) kantača. Kantanje je srodno dominantnom tradicijskom pjevanju gangi te u opisima kantanja, kazivači i kantači naglašavaju da je ganga svjetovna pjesma dok je kantanje duhovna „pjesma“.

 Kantači su razvili specifične sustave zajedničkog kantanja koji se u pojedinim detaljima razlikuju od mjesta do mjesta, ali im je svima zajedničko da počinju kantati stihovima „Muka gorka Gospodina, Isukrsta Božjeg sina“ ili „ Poslušajte, braćo mila, Gorku muku Gospodina“ ovisno po čijem tekstu kantaju, da sami određuju koji se dijelovi Gospina plača kantaju na pojedinim dijelovima puta, da paze da se „iskanta cili Plač“ i da se završni stihovi „Sine Božji, budi hvaljen, po sve vike vikov, Amen“  kantaju na povratku procesije u crkvu ili ispred crkve, pred oltarom.

 

 

M I S N E   N A K A N E: 05.03.2023. – 12.03.2023.

 

Ženidbeni navještaj: ZVONIMIR ZAJEC i IVA HADROVIĆ