«

»

sij. 15

Župne obavijesti 15. siječnja 2023. – 2. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas skupljamo priloge za naš župni Caritas.

Župni ured od ove godine neće biti otvoren ponedjeljkom prijepodne.

Mame mole krunicu. Molitva krunice ponedjeljkom u 10 sati.

Ispovijed će biti u četvrtak u 18 sati.

Mladi utorkom. Susret u crkvi u 20 sati.

Upis misnih nakana za ostatak godine od 18. siječnja.

  • Proba dječjeg zbora subotom redovito u crkvi u 9 sati.
  • Prvopričesnička kateheza su subotom prema rasporedu.
  • Ministrantski sastanak je u subotu u 11 sati u pastoralnom centru.
  • Cjelodnevno klanjanje je u četvrtak. U sakristiji se možete upisati za polusatnu molitvu pred Presvetim.
  • Nužna obnova orgulja i razglasa u crkvi. Cijena obnove iznosi 150.000 kuna. Prošlog smo tjedna prikupili 280 kuna i 96 eura, a do sada sveukupno 92.070 kuna i 1.096 eura.
  • Ovog tjedna za obitelj Ljubić je skupljeno 15 eura.
  • Zahvaljujem svima koji su uplatili prilog za župu. Župa se financira isključivo od vaših priloga i ne dobiva ništa niti od države, niti od nadbiskupije.

 

 

M I S N E   N A K A N E: 15.01.2023. – 22.01.2023.

 

 

DOMENICA IŠTUK, krštena 14. 1. 2023.