«

»

lis. 22

Župne obavijesti 22. listopada 2023. – 29. NEDJELJA KROZ GODINU A

Listopadska pobožnost. Molitva krunice svaki dan u 18:30.

Danas je misijska nedjelja. Nakon svetih misa skupljamo priloge za potrebe misija.

Mame mole krunicu ponedjeljkom u 10 sati.

Marijina legija. Ponedjeljkom u 17 sati u pastoralnom centru.

Ispovijed: ponedjeljak i utorak u 18 sati.

Mladi utorkom. Susret u MaKApu u 20 sati.

  • Treće srce poziva nove članove. Srijedom u 19:30 u crkvi.
  • Euharistijsko klanjanje: četvrtak nakon svete mise.
  • Muškarci mole zadnju subotu u mjesecu, 28. listopada, u 8 sati.
  • Ministrantski sastanak: subota u 10 sati u crkvi.
  • Kateheze za prvopričesnike subotom u podne.
  • Sljedeće nedjelje skupljamo priloge za župni Caritas.
  • Kandidati za katekumenat, tj. odrasli koji se žele krstiti, krizmati i prvi put pričestiti neka se do kraja mjeseca prijave u župnom uredu.
  • Obnova orgulja i razglasa u crkvi. Cijena obnove iznosi 23.322,40 eura. Prošlog smo tjedna prikupili 265 eura, a do sada sveukupno 20.700,79 eura.
  • Ovog tjedna za obitelj Ljubić je skupljeno 55 eura.
  • Hvala svima koji su uplatili prilog za župu. Župa se financira isključivo od vaših priloga i ne dobiva ništa niti od države, niti od nadbiskupije.

 

 

M I S N E   N A K A N E: 22.10. – 29.10.2023.

 

 

Ženidbeni navještaj: 

DARIO ŠAMEC i LARA ŠALER

FILIP MESARIĆ i ANAMARIJA MESARIĆ r. KNEŽEVIĆ

FILIP BARIŠIĆ i MAJA STOKIĆ

 

Kršteni

21. 10. 2023.: LANA KAPUSTA

22. 10. 2023.: JAKOV KOVAČEC

 

Vjenčani

22. 10. 2023.: MARIO KOVAČEC I RAHELA GRADIŠKI