«

»

sij. 14

Župni Financijski izvještaj za 2016. godinu

Kategorija Iznos
Prijenos iz prethodne godine 24.211,63
Redovita milostinja 384.093,94
Blagoslov obitelji 136.890,00
Pristojbe Sakramenti: Potvrda, Vjenčanja, sprovodi 40.170,00
Darovi Krštenje i Pr. Pričest 28.975,00

 
Uredske pristojbe (izdavanje krsnih listova i potvrda) 1.000,00
Lučice (škrabica kod križa pokojnika) 23.389,97
Zbor ministranti ŽPV (Participacija članova za putovanja i izlete) 28.040,00
Ispomoć u druge župe 1.300,00
Dar za potrebe crkve 81.891,00
Dar za uređenje konobe 5.499,00
Dobrotvorne akcije 4.536,00
Hodočašća (Češka, Međugorje, Vukovar) 114.513,30
Kreativna radionica (prihod od prodaje) 5.450,00
Lukno – obiteljski dar (120kn godišnje po obitelji) 86.370,00
Nabožni predmeti prodaja u župnom uredu 4.025,00
Tečaj priprave za brak – zaručnički tečaj 15.350,00
Tisak (škrabica i pretplata na katolički tisak) 8.532,85
Milostinja za Ukrajinu I BiH 11.239,60
Milostinja za  Misijsku nedjelju 9.262,99
Misne nakane za Palotince I Nadbiskupiju 56.525,00
Dotacije grada Zaprešića (za uređenje konobe) 50.000,00
Primici od ekonomije: najam, kamate, organizacija proslava 61.395,18
Doprinos SAC za domaćinstvo (stan i hrana za p. Gorana i p. Vinka) 51.000,00
Župni karitas (škrabica sv. Ante, nedjelja caritasa i uplate u uredu i na račun 126.010,60
Za palotince: honorar župnik i kapelan -131.400,00
Honorar za blagoslov kuća domaći I gostujući svećenici -18.900,00
Prigodne nagrade I honorari: gostujući svećenici, obnove, tribine I sl. -20.355,00
Honorari: kuhar, čistačice, tajnica, sakristan, zborovođa, časna… -142.980,00
Potrebe bogoslužja: Ruho, posuđe, predmeti, cvijeće, hostije, vino, tehnika -38.394,92
Župna Biblioteka nabava novih knjiga -2.758,80
Nabava darova za djecu I ostale -6.138,61
Prva pričest (nabava novih haljinica, darova, organizacije kateheze i slavlja -36.451,74
Zaručnički tečaj – honorari predavačima I potrošni materijal -2.600,00
Donacije drugima -12.236,00
Hodočašća i putovanja -110.086,36
Kreativna radionica – nabava materijala -4.776,45
Krizmanici (kursiljo, kateheza, darovi….) -16.040,68
Lučice nabava -4.458,02
Slavlja i reprezentacija (patron župe, sv. Vinko Pallotti…) -20.340,84
Ministranti, pjevači, ŽPV (putovanja, ljetovanje, klizanje…) -56.981,33
Gostoprimstvo (troškovi hrane i dr.) -7.797,02
Opremanje dvorane i katehetska pomagala -509,27
Uredski materijal i troškovi -18.289,35
Župne tiskovine, web stranica -9.959,78
Prijevoz -41.410,35
Vjerske tiskovine i nabožni predmeti -17.619,30
Režije: voda, struja, plin, drva, telefon, Tv, pošta…. -114.347,33
Troškovi za PC: Hrana, piće, potrepštine, uređaji i namještaj -87.306,54
Redovito održavanje: servis, dimnjačar, popravci, materijal, alat…. -60.647,09
Uređenje dvorane -2.979,88
Farbanje ograde -9.800,00
Reljef na zabatu -19.259,23
Uređenje konobe -108.720,09
Nabava stolova za veliku dvoranu -12.227,50
Obveze prema Nadbiskupiji: -92.023,53
Župni caritas nabava hrane, plaćanje režija, novčana pomoć… -102.271,54
Misne nakane za Palotince -20.400,00
Svi troškovi: -1.350.466,55
Svi prihodi: 1.359.671,06
Ostalo u blagajni 31.12.2016.: 9.204,51