«

»

lip. 05

Ispit savjesti

Moj odnos prema Bogu

* Vjerujem li iskreno u Trojedinoga Boga (Oca, Sina i Duha Svetoga)?
* Polažem li svoju nadu u Boga ili se predajem očaju?
* Molim li se redovito, iskreno razgovarajući s Bogom ili samo tražim da mi Bog ispuni želje, možda i sebične?
* Iskazujem li ljubav prema Crkvi time što molim za nju, za Svetoga oca i sve druge pastire da ostanu vjerni pravome nauku ili ih samo kritiziram i o njima loše govorim?
* Nastojim li dovoljno upoznati svoju vjeru čitanjem vjerskoga tiska, slušanjem i učenjem?
* Izbjegavam li ono što vjeri može štetiti?
* Jesam li psovao Boga, Majku Božju i svece? Opravdavam li se tvrdnjom da mi je to navika?
* Zaklinjem li se na Boga, a da ne govorim istinu?
* Jesam li redovito išao na svetu misu nedjeljom i zapovjednim blagdanom, osim u slučaju bolesti?
* Nastojim li često primati svetu pričest? Poštujem li sat posta prije pričesti?
* Imam li dovoljno poštovanja prema Presv. sakramentu?
* Je li za mene nedjelja dan Gospodnji ili samo prilika za izlet i ljenčarenje?
* Jesam li možda nepotrebno u nedjelju radio, ono što sam mogao kojim drugim danom?
* Jesam li išao na svetu ispovijed i primio svetu pričest barem za Uskrs i Božić?
* Jesam li u ispovijedi namjerno prešutio neki teški grijeh?
* Jesam li izvršio pokoru i obećanja od prošle ispovijedi?
* Sudjelujem li u crkvenoj zajednici svojom molitvom postom, djelima, brigom i darovima za siromašne?
* Priznajem li javno da sam kršćanin ili se toga sramim? Nastupam li kao kršćanin u svim područjima života?
* Vjerujem li u jednoga jedinoga Boga ili su moj bog stvari: novac, bogatstvo, posao, uspjeh, čast, zdravlje?
* Žudim li za novcem i vlašću?
* Obraćam li se u životnim poteškoćama samo Bogu ili posjećujem raznovrsne ozdravitelje, gatare, vračare? Jesam li pristajao uz nazore i pokrete protivne vjeri i kršćanstvu?
* Jesam li sudjelovao u nekršćanskim djelatnostima, ili druge poticao na njih? Sudjelujem li na nepriličnim skupovima i priredbama?
* Odričem li se sotone, njegova zavođenja i svih djela njegovih: svakoga praznovjerja, magije, čaranja, spiritizma, astrologije i horoskopa; uporabe amuleta, čarobnih predmeta, imena i brojeva za sreću; liječenja transcendentalnom meditacijom, jogom, sredstvima i načinima koji ne priznaju pravoga Boga?

Moj odnos prema bližnjemu
* Poštujem li svoje roditelje, sestre i braću prihvaćajući njihove nedostatke ? Ljubim li ih?
* Jesam li zahvalan i poslušan roditeljima ili ih uznemirujem svojim ponašanjem? Pomažem li im ili mislim samo na sebe?
* Jesam li u obitelji strpljiv i ljubazan?
* Poštujem li sve ljude, bez obzira na njihovo podrijetlo?
* Jesam li koga zaveo na grijeh riječima ili djelima?
* Priznajem li da je samo Bog gospodar čovjekova života?
* Jesam li kriv za prekid života nerođena djeteta?
* Jesam li možda druge nagovarao na pobačaj ili kod prekida trudnoće osobno sudjelovao?
* Jesam li komu oduzeo kakvo dobro: krao, varao, pronevjerio, bio nepošten kod prodaje ili kupovine?
* Jesam li ukradeno vratio i popravio štetu?
* Jesam li u okviru svojih mogućnosti pomagao siromašnima? Jesam li ih prezirao?
* Jesam li govorio istinu?
* Jesam li osudom, klevetom, ogovaranjem, lažnom zakletvom, izdajom tajni prouzročio drugima štetu?
* Jesam li bio spreman opraštati?
* Jesam li drugima zavidio na uspjehu ili vrlini?
* Jesam li im pokvario radost?
* Jesam li savjesno obavljao svoje dužnosti?
* Trudim li se očuvati prirodu i sve stvoreno?
* Jesam li ugrozio svoje i tuđe zdravlje i okoliš?
(Za one koji su u braku i za roditelje)
* Je li moj brak crkveno sklopljen?
* Trudim li se da moj brak bude znak Kristove ljubavi prema Crkvi?
* Jesam li u braku bio sebičan, iskazivao nepoštovanje, ponašao se zlobno i osvetnički?
* Jesam li u braku bio vjeran?
* Jesam li u spolnim činima sa suprugom otvoren sudjelovanju u Božjoj stvarateljskoj moći?
* Razmišljajući o broju djece, imam li pred očima samo svoju udobnost ili sam se spreman žrtvovati za dobro svojega naroda i Crkve?
* Živim li u vanbračnom odnosu i time teško griješim?
* Jesam li počinio preljub, rastavu, mnogoženstvo, rodoskvrnuće, živio u “slobodnoj vezi”?
* Ljubim li svoju djecu? Jesam li pravedan u odnosu prema njima ili im puštam sve na volju?
* Jesam li prestrog ili previše popustljiv, čineći ih razmaženima i time ih kvarim?
* Brinem li se za vjerski život svoje obitelji? Je li moja obitelj gostoljubiva, pomaže li drugima, daje li dobar primjer?

Moj odnos prema samome sebi

* Kako se koristim darovima koje mi Bog daje?
* Kako koristim vrijeme, jesam li ljenčario?
* Jesam li bio strpljiv u bolesti i neprilikama?
* Jesam li zbog straha postupao protiv svoje savjesti?
* Jesam li se trudio biti bolji čovjek i vjernik?
* Borim li se protiv svojih slabosti i loših navika?
* Jesam li rob bilo kakve strasti?
* Jesam li bio umjeren u uživanju hrane i pića?
* Jesam li ugrožavao svoje zdravlje ili život drogama, alkoholom, nepažnjom u prometu?
* Jesam li čuvao dostojanstvo svojega tijela u stidljivosti i čistoći kao hram Duha Svetoga razumnim ponašanjem i svladavanjem?
* Jesam li odmah u početku odbijao nečiste misli i želje?
* Jesam li izbjegavao grješne prigode, nemoralne filmove, knjige, loše društvo?
* Jesam li poticao ili prisiljavao druge na spolni grijeh?
* Jesam li griješio sam sa sobom?
* Jesam li griješio bludno s osobama istog spola?
Živim li svoju spolnost sukladno zdravom nauku Crkve ili pak u skladu s ovozemaljskim nazorima?
* Jesam li imao spolni odnos prije braka?
* Služim li se prirodnim metodama planiranja začeća ili koristim abortivna sredstva, spiralu, prezervativ…?
* Poštujem li dostojanstvo ljudske osobe i njezina prava u društvenim i poslovnim odnosima?
Isus stane u sredinu i reče im: “Mir vama”! To rekavši pokaza im ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina.
Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.” To rekavši dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite zadržani su im.” (Iv 20,19-23)