↑ Return to Sakramenti

Euharistija

sveta misaSAKRAMENT EUHARISTIJE

Što je sveta euharistija?

„Sveta Euharistija je sakrament u kojem Isus predaje svoje tijelo i krv – sama sebe – za nas da bismo i mi u ljubavi sebe njemu predali i da bi nas sa sobom sjedinio u svetoj pričesti. Tako postajemo povezani u jedno Tijelo Kristovo, koje je Crkva. (KKC 1322, 1324, 1409) Euharistija je, nakon krštenja i potvrde, treće sakrament inicijacije u Katoličkoj Crkvi. Euharistija je otajstveno središte svih sakramenta jer u njoj povijesna Isusova žrtva na križu postaje prisutna po pretvorbi na skriven, nekrvan način. Tako je euharistijsko slavlje „izvor i vrhunac svega kršćanskog života“ (LG 11). K tome sve vodi: nema ništa od toga više što bi se moglo doseći. Kada blagujemo razlomljeni kruh, sjedinjujemo se s Isusovom ljubavlju kojom je na drvetu križa predao svoje tijelo za nas; kada pijemo iz kaleža, sjedinjujemo se s onima koji je u predanju za nas čak krv svoju prolio. Ovaj obred nismo mi stvorili. Sam je Isus sa svojim učenicima slavio Posljednju večeru i predoznačio svoju smrt: darovao se je svojim učenicima u znakovima kruha i vina i naredio im da od tada i nakon njegove smrti slave euharistiju: „Činite ovo meni na spomen.“ (1 Kor 11,24)“ (Youcat, Katekizam Katoličke Crkve za mlade)

Što je potrebno pristupiti sakramentu euharistije?

Pokajati se za sve grijehe u pokajničkom činu svete mise. Svrha je tog čina da u vjernicima pobudi svijest grešnosti i potrebu Božjeg milosrđa. Iako nakon Kristova uskrsnuća već živimo u novoj stvarnosti, još uvijek smo na putu prema vječnoj domovini i moramo se stalno obnavljati, čistiti i obraćati. U šutnji svaki vjernik ispituje savjest, priznaje svoje grijehe i moli oproštenje od Boga. Slijedi opća i zajednička ispovijed grijeha i pokajanje. Za svoje grijehe optužujemo se ne samo pred dobrim Bogom, nego i pred zajednicom Crkve. Naši grijesi imaju naime i društvenu dimenziju, pa njima nanosimo zlo braći i sestrama. Svećenik zaključuje pokornički čin odrješenjem da tako dostojno slavimo sveta otajstva. To odrješenje, međutim, nema sakramentalnu snagu, pa je teške grijehe uvijek potrebno ispovjediti u sakramentu svete ispovijedi.

Usprkos pokajanju, pričest ne može primiti čovjek u stanju smrtnog grijeha. Dakle, čovjek treba biti u milosnom stanju, tj. bez teškog grijeha

 

Kada su mise?

Radni dan:
07:00 i 19:00 sati (utorkom nema jutarnje svete mise)

Nedjelja:
8:00 sati – JUTARNJA MISA
10:00 sati – ŽUPNA MISA
11:30 sati – MISA S DJECOM (od 15.9. do 15.6.)
19:00 sati – MISA S MLADIMA

 

O svim dodatnim obavijestima i/ili promjenama bit ćete informirani u župnim obavijestima