↑ Return to Sakramenti

Sakramenti inicijacije u odrasloj dobi

P3300073Odrasle osobe (od srednje škole nadalje), a koje nisu primile sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i pričest) uključuju se u vjeronaučnu pripravu koja započinje početkom listopada, a završava u uskrsno vrijeme. Kroz to razdoblje kandidati se pripremaju za primanje sakramenata i kasniji život u zajednici.

Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave! Kandidati koji ne žive u našoj župi donose od svojega župnika potvrdu da mogu pohađati pripravu i primiti sakramente inicijacije u ovoj župi.

Kumovi

Prema odredbi Crkve kumovi na krštenju i potvrdi moraju imati primljene sve sakramente kršćanske inicijacije: Krštenje, Pričest i Krizmu, a ako žive u braku moraju biti crkveno vjenčani i trebaju istinski živjeti kršćanskim životom. Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz svoje župe krštenja potvrdnicu i od župnika župe u kojoj žive posvjedočenje.