↑ Return to Sakramenti

Sveti red

SAKRAMENT SVETOG REDA

Što je sakrament svetog reda?

„Ređenjem se prima dar Duha Svetoga koji ređeniku od Krista preko biskupa udjeljuje svetu vlast. (KKC 1538) Svećenici Staroga saveza svojom su zadaćom držali posredovanje između nebeskoga i zemaljskoga, između Boga i njegova naroda. Budući da je Krist „jedini posrednik između Boga i ljudi“ (1 tim 2,5), on je to svećeništvo ispunio i dovršio. Nakon Krista posvećeno (ministerijalno) svećeništvo može samo biti u Kristu, po Kristovoj žrtvi na križu i na temelju Kristova poziva i apostolskog poslanja. (KKC 1539-1553, 1592) Kod svećeničkog ređenja biskup zaziva Božju snagu na ređenika, koja mu utiskuje neizbrisivi biljeg, što ga nikada ne će ostaviti. Kao biskupov suradnik svećenik će naviještati riječ Božju, dijeliti sakramente i prije svega slaviti svetu euharistiju.“ (KKC 1562-1568) (Youcat, Katekizam Katoličke Crkve za mlade)

Kako postati svećenik?

sveti red