«

»

velj. 13

Financijski izvještaj za 2015.g.

crkva-novac

Prihodi: Prijenos iz prethodne godine 73.192,03; Redovita milostinja 341.478,88; Blagoslov obitelji 128.623,00; Pristojbe za vjenčanje, krizmu i sprovod:  35.402,00; Darovi Krštenje i Pr. Pričest:  19.746,00; Uredske pristojbe 1.360,00; Namjenske uplate (Obnova, izgradnja, Hodočašća, Misije…  497.406,61; Misne nakane:  59.025,00; Dotacije grada, države i poduzeća 63.000,00; Najam 52.465,00; Doprinos palotinaca za domaćinstvo 76.500,00; Dotacije Nadbiskupije 85.000,00; Za Župni karitas 93.423,66;

Rashodi: Honorari za svećenike, časnu, tajnicu, čistačice, voditelje zborova i dr. -349.602,50; Potrebe bogoslužja ruho, posuđe, hostije, vino, svijeće, cvijeće i čišćenje, Slike, kipovi tehnika:  -65.142,51; Potrebe pastorala: biblioteka prvopričesnici  krizmanici slavlja ministranti, pjevači  uredski materijal  župne tiskovine prijevoz   hodočašća i izleti:  -323.442,63; Režije:  -111.699,81; Troškovi za PC hrana čišćenje uređaji namještaj:  -113.485,59; Redovito održavanje:  -79.067,61; Veliki radovi: oslikavanje zabata, uređenje makapa, rasvjeta i ozvučenje crkve, stolovi za dvoranu, sanacija krovišta:  -247.266,64; Obveze prema Nadbiskupiji:  -62.260,16; Župni Caritas:  -113.843,10; Misne nakane za SAC -36.600,00.

 

 

Stanje Župne blagajne na dan 31.12.2015.

Prijenos iz prethodne godine 73.192,03
Godišnji primitak (zajedno s prijenosom) 1.577.513,47
Godišnji izdatak 1.553.301,84
Saldo 24.211,63