«

»

pro. 20

Raspored Blagoslova obitelji

blagoslov03Kršćansko značenje blagoslova kuća i obitelji temelji se na božićnoj istini da se Bog udomio na zemlji. Svećenik započinje molitvu blagoslova zazivom: “Mir kući ovoj i svima koji prebivaju u njoj!”. Po Božiću naši hramovi postadoše kuće, a kuće hramovi, jer se Bog okućio na zemlji da stanuje među nama, s nama i u nama. Blagoslov kuća stoga želi naglasiti da su naše kuće i stanovi obitavališta Božja i zazivaju da se Bog ne iseli iz naših domova. Pjesnik Antun Gustav Matoš je to rekao vrlo dojmljivo: “Samo onaj je čovjek, tko je živa kuća Božja”. Stoga valja blagosloviti čovjeka, obitelj, da bi on sam, njegova obitelj i njegov svijet – bili dom Božji.

 

Kod blagoslova obitelji možete dati prilog za župu i ministrante, ali on nije obavezan. Blagoslov i posjet obitelji jednako vrijedan bez novca kao i s novcem, te o visini iznosa ne ovisi „kvaliteta“ blagoslova. Vaše priloge stavite u kuvertu (ne mora biti nova).

Ovoga Božića trudit ćemo se držati slijedećeg plana: ujutro krećemo u 10:00 polazeći ulicom od manjih brojeva prema većim. Nakon što prođemo sve stanove koji su bili predviđeni toga dana vratit ćemo se ispočetka do onih obitelji koji nije bilo doma u jutarnjim i ranoposlijepodnevnim satima.

 

 

p. Vinko

p. Jozo

p. Goran i Vlč. Mršo

27.12. Đalskog Bogovićeva F. Livadića
28.12. Lj. Gaja 1-3k, 4,6,8,10 Lj. Gaja 12-26 Krleže, Jelačića, Industrijska
30.12. Lj. Gaja 28-38 Lj. Gaja 40-52 Kozarčanina , Ujevića,  Kanadska,
31.12. Gajeva 54 – 64 i kuće 5-29, Vukotiovića Mokrička Parna Šenoe ulazi 25-43
2.1. A. Šenoe kuće 2-170 Mokrička Neparna, Brdovečka, Prigorska Mihanovićeva 37-47 i 44-68
3.1. Veliki vrh, Kovačića, Pojatenska Draškovića A Šenoe ulazi 45-47, Domjanića,  Galovića
4.1. Kalamirova, Merenjska Kupljenska Mihanovićeva 30-34
7.1. Kaštela, Kiseljak, Tuđmana, Ožegovića Oršića,  Demetra
8.1. Skurjenija Mihanovićeva 36, 38, 40, 42, 42a Mažuranića, Tadijanovića
9.1. Naknadni blagoslov Naknadni blagoslov Naknadni blagoslov
10.1. Naknadni blagoslov Naknadni blagoslov Naknadni blagoslov

 

*Oni kojima ne odgovara dan neka nazovu župni ured radi naknadnog blagoslova.