«

»

stu. 13

Župne obavijesti 13. studenoga 2022. – 33. NEDJELJA KROZ GODINU

Mame mole krunicu. Molitva krunice ponedjeljkom u 10 sati.

Mladi utorkom. Susret u 20 sati u MaKApu.

Cjelodnevno klanjanje u četvrtak od 8-18 sati. U sakristiji prijava za molitvu pred Presvetim.

Ispovijed će biti u četvrtak od 11-12 sati i od 18-18:45.

Ispovijed za krizmanike 8. d razreda bit će u petak u 17 sati. Danas nakon večernje svete mise raspodjela termina.

  • Ministrantski sastanak održat će se u subotu u 11 sati u crkvi.
  • Misne nakane za prosinac upisuju se od 15. studenoga u župnom uredu.
  • Nužna obnova orgulja i razglasa u crkvi. Cijena obnove iznosi 150.000 kuna. Prošlog smo tjedna prikupili 1.710 kuna, a do sada sveukupno 76.520 kuna i 920 eura.
  • Ovog tjedna za obitelj Ljubić je skupljeno 100 kuna.
  • Zahvaljujem svima koji su uplatili prilog za župu. Župa se financira isključivo od vaših priloga i ne dobiva ništa od države, niti od nadbiskupije.

 

 

M I S N E   N A K A N E: 13.11.2022 – 20.11.2022.

 

 

Ženidbeni navještaj: BERNARD PAVLOVIĆ i MARIJA BREŠIĆ