«

»

pro. 20

Naši najmanji, velikih srdaca

Prošle subote, 14.12., već su nas tradicionalno posjetili naši najmanji – djeca predškolske dobi i iznenadili svojom dobrotom.

Donijeli su svoje najdraže igračke, kojih su se odrekli da bi za Božić razveselili Isusa darujući druge, one koji su u potrebi.

 

Tim su činom djetinje dobrote i suosjećanja naši najmanji još jednom podsjetili sve nas na pravi duh Božića: darivanje (sebe) drugima i obraćenje, te na pravu dubinu Isusovih riječi:

“Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.” (Mt 18,3)