«

»

svi. 29

Župne obavijesti 29.5.2016.

Župni izlet na Sljeme je slijedeću subotu, 4.6. Misa u sljemenskoj kapelici u 12h, nakon mise druženje, roštilj, igre. Pozvani su svi župljani i prijatelji župe. Potrebno se prijaviti u župom uredu da znamo koliko hrane i pića treba pripremiti.

Susret svih ministranata zaprešićkog kraja će biti slijedeću subotu. Ministranti koji žele ići neka se prijave kod voditelja ministranata Mirka Baruna i Kreše Novtića.

  • Prijave za ljetovanje u Splitu za Srednjoškolce i Krizmanike (16. do 24. srpnja 2016.) traju do 5. lipnja. Prijaviti se mogu aktivni srednjoškolci i krizmanici. Troškovi ljetovanja 600 kn – all inclusive (putovanje, smještaj, hrana i piće). Mladi neka prijavnice uzmu u sakristiji.
  • Tečaj priprave za brak u našoj župi i za cijeli zaprešićki dekanat održava 5 dana s 5 različitih tema koje traju od 20:00h do 22:00h, a vode ih stručni predavači. Tečaj su dužni pohađati i zaručnik i zaručnica, a na kraju tečaja oboje dobivaju potvrdu o pohađanju tečaju. Prijave na tečaj su online http://obitelj.zg-nadbiskupija.hr/ Slijedeći tečaj je 06.- 10.06.2016
  • Krizmanici mogu podići fotografije i video od krizme u župnom uredu.
  • Djeca vrtićke skupine koja pohađa program katoličkog vjerskog odgoja „Noina Lađa“ i njihovi roditelji imaju u četvrtak u 16:30 misu zahvalnicu i nakon mise druženje u župnom vrtu.
  • U petak je svetkovina srca Isusova svečana misa je u 19h.
  • Oni koji još nisu uplatili Lukno mogu svoj doprinos donijeti u župni ured ili uplatiti na žiro-račun Kao opis plaćanja navedite Lukno te vaše ime i prezime

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.« Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi’ – i ode, drugomu: ‘Dođi’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ – i učini.«

Čuvši to, zadivi se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.«

Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.

Riječ Gospodnja

 

 

Vjeronauk: Misa

EUHARISTIJA PRVE CRKVE – Kako je izgledalo euharistijsko slavlje u prvim kršćanskim vremenima? Da bismo to saznali potrebno je čitati opise Posljednje večere u Evanđeljima i u Prvoj poslanici Korinćanima. (Mt 26, 26–29; Mk 4, 22–25; Lk 22, 14–20; 1 Kor 11, 23–25) Sv. Ivan evanđelist nas izvještava da je Isus na rastanku oprao svojim učenicima noge i održao oproštajni govor. (Iv 13. poglavlje). O euharistijskim slavljima u apostolsko doba čitamo u Prvoj poslanici Korinćanima i Djelima apostolskim. (1 Kor. 10, 16–17 i 11, 17–34; Dj 2, 42.46–47 i 20, 7–8.11 ).

Iz navedenih spisa saznajemo da su prvi kršćani nazivali euharistijsko slavlje “Gospodnja večera”, “lomljenje kruha”, “sastanak”. S vremenom će ovo otajstvo naše vjere dobiti i druge nazive: “euharistija” (zahvaljivanje), “eulogija” (blagoslov), “sveta gozba”, “euharistijska žrtva”, “sveta Misa” i slično.

POSLJEDNJA VEČERA –  Kad je došao “njegov čas” da položi život kao otkupninu za sve ljude, Isus je želio posljednji put blagovati sa svojim učenicima. Značajno je da se to zbilo u ozračju vazmenih blagdana, tj. u vrijeme kad su Izraelci blagovali beskvasne hljebove i vazmeno janje, čime su slavili spomen-čin oslobođenja iz egipatskog ropstva i prijelaz preko Crvenog mora u Obećanu zemlju. Slavili su tako Boga i ujedno ga molili da se uvijek sjeća svoga saveza i obećanja Izabranom narodu.

Najstariji zapis o ustanovljenju euharistije je onaj koji nam donosi sv. Pavao u Prvoj poslanici Korinćanima: “Gospodin Isus one noći u kojoj bijaše izdan uze kruh te zahvali, razlomi ga i reče: ‘Ovo je tijelo moje koje je za vas. Ovo činite na moju uspomenu !’ Isto tako uze i kalež, poslije večere, te reče: ‘Ovaj je kalež Novi savez u mojoj krvi. Ovo činite, svaki put kad ga pijete, na moju uspomenu !’ ” ( 1 Kor 11, 23–25) Te riječi i čini, koje apostoli nisu više nikada zaboravili, dospjele su i do nas, po Crkvi koja ih ponavlja u svakoj svetoj Misi. Već smo spomenuli da sv. Ivan evanđelist donosi Isusov oproštajni govor prigodom Posljednje večere. U njemu je osobito naglašeno jedinstvo između Isusa i Oca. odnosno Isusa i učenika. Upravo po Euharistiji očituje se i gradi to zajedništvo i jedinstvo između vjernika i Gospodina.  |

LOMLJENJE KRUHA U APOSTOLSKO DOBA – U Djelima apostolskim čitamo na jednom mjestu o ‘lomljenju kruha’, tj. o slavljenju Euharistije, slijedeće, ‘Oni (kršćani!) su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama… Kao što su svaki dan – kao po dogovoru – bili u hramu, tako su po kućama lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela i priprosta srca, hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda…” (Dj 2, 42. 46–47) Prvi kršćani slavili su euharistiju u kućama. Na zbor bi donijeli i jelo koje su darivali jedni drugima da očituju međusobnu ljubav (otuda i naziv “agape”, tj. gozba ljubavi). S vremenom se slavljenje Euharistije odvojilo od gozbe ljubavi i Euharistija se počela slaviti ujutro umjesto uvečer. Naime, već sv. Pavao piše da je kod zajedničkog slavljenja Euharistije i gozbe ljubavi dolazilo do nesklada. On opominje Korinćane: “Kad se dakle zajedno sastajete, to više nije blagovanje Gospodnje večere, jer svaki za vrijeme blagovanja uzima preda se vlastitu večeru, te jedan gladuje dok je drugi pijan.” (1 Kor 11, 20–21 ).

Kršćani, koji su potjecali iz židovskog naroda, u početku su, uz slavljenje Euharistije po kućama, odlazili i na bogoslužje u židovski hram i u sinagoge. Bogoslužje u sinagogama sadržavalo je molitve, čitanje iz Svetog pisma (Zakon i proroci) i tumačenje pročitanih odlomaka. Tu “službu riječi” preuzeli su kršćani od židovskog bogoslužja u sinagogama i kasnije povezali s euharistijskim slavljem koje se odvojilo od agapa.

 

 

Biblijska čitanja u bogoslužju

 

U biblijskom odlomku koji se u zajednici navješćuje, Bog govori svome narodu, Bog se objavljuje, Krist biva na poseban način nazočan među svojim vjernicima. Evo kako Drugi vatikanski sabor u SC 24 govori o vrijednosti Božje riječi:

 

Od najveće je važnosti u liturgijskoj službi Sveto pismo. Iz njega se uzimaju čitanja i tumače u homiliji; iz njega se pjevaju psalmi; njime su nadahnute i prožete molitve, zazivi i liturgijske pjesme; od njega čini i znakovi primaju svoje značenje. Stoga za obnovu, napredak i prilagođavanje svete liturgije treba njegovati onaj slatki i živi osjećaj Svetoga pisma o kojemu svjedoči časna predaja istočnih i zapadnih obreda.

 

SC 7: Krist je u svojoj crkvi uvijek prisutan, a osobito u liturgijskim činima (…). Prisutan je u svojoj riječi, jer on govori kad se u Crkvi čita Sveto pismo.

 

Nezamislivo je bilo koje bogoslužje bez naviještanja Božje riječi, koja osvjetljava i daje smisao svakom bogoslužnom činu. Navještaj Božje riječi je duša svakog bogoslužja, bez nje bi liturgija nalikovala magiji.

 

Nadalje, u misnim se čitanjima ostvaruje toliko važni dijalog: Bog govori po Kristu, a narod sluša i odgovara i hvali Boga:

 

 

SC 33: Iako je liturgija u prvom redu štovanje božanskog veličanstva, ipak sadrži i mnoge pouke za vjerni puk. Doista, u liturgiji Bog govori svome puku, a Krist sveudilj navješćuje evanđelje. Sa svoje pak strane puk Bogu odgovara pjevanjem i molitvom.

 

Sabor uočava važnost čitanja u bogoslužju. Prisjetimo se da je za mnoge vjernike jedini susret sa Svetim pismom upravo u bogoslužju. K tome, možemo reći da je Sveto pismo i nastalo upravo zbog toga da bude navješćivano, a ne toliko da se privatno čita. Zato Sabor nadalje kaže:

 

SC 51: Da bi se vjernicima pripravio što bogatiji stol riječi Božje, neka se svestranije otvore biblijske riznice, tako da se kroz utvrđeni broj godina narodu pročita istaknutiji dio Svetog pisma.

 

Sabor konačno ističe bitnu ulogu službe riječi u bogoslužju:

 

Sc 56: Dva su dijela od kojih se na neki način misa sastoji, to jest bogoslužje riječi i euharistijsko bogoslužje, tako su usko među sobom povezana da tvore jedan bogoštovni čin.

 

Pokoncilska je obnova slijedeći ove saborske smjernice u različita liturgijska slavlja uvela oko 90% Svetoga pisma!

 

MISNE NAKANE OD 29.05.2016. DO 05.06.2016.

29. Ned. 9. NEDJELJA U GODINI, Euzebije, Ervin, Većeslav 08:00 ++BRANKO I BRANKA BURIĆ
10:00 -SVETA MISA ZA SVE ŽUPLJANE –

Spomen:

ZA OZDRAVLJENJE MALOG ERIKA JURANA

+MILJENKO VUGRINEC I SVI ++ IZ OB. LEPESIĆ

++MATO, JELA I MARKO BOŽIĆ I + ANAMARIJA PAPAK

11:30 ++IVAN I KATARINA PEČEK I

++IZ OBIT. PEČEK I BUCIĆ

19:00 ++ROZA I PETAR JAGARINEC
30. Pon. Ivana Arška, Hubert, Ferdinand 19:00 ++IZ OBIT. PAVLETIĆ, KOPRIĆ I SALOPEK
 
31. Uto.

 

Pohod B.D.M. Majka Božija od Kamenitih vrata, Marija 19:00 NA ČAST SRCU MARIJINU

++MARKO, JELICA I BARBARA ZORIĆ I

++IZ OBIT.TARADE

++STJEPAN, DRAGICA I TIHOMIR BELUHAN

01. Sri. Justin, Mladen, Cvjetko 19:00 ++BAZILIJIA I DRAGO KUŠTERA

 

02. Čet. Marcelin, Petar, Eugen,  Nikola

 

19:00 NA NAKANU OBIT. NENADIĆ
03. Pet. PRESVETO SRCE ISUSOVO, Karlo, Cecilija 19:00 +ANTUN KOSOVIĆ

+ILIJA KOBAŠ

++KRUNOSLAV, IVANA I KREŠIMIR CURILOVIĆ

++MARKO, MANDA I ANA MRKONJIĆ

ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

04. Sub. Bezgrešno srce Marijino, Kvirin Sisački 19:00 ++MATO, STJEPAN, VIKTOR, VERONIKA I

BARICA TRESK

   
05. Ned. 10. NEDJELJA U GODINI, Bonifacije, Darinka, Valerija 08:00 ++IVAN, MIJO I DANA GRANIĆ
10:00 -SVETA MISA ZA SVE ŽUPLJANE –

Spomen: ZA OZDRAVLJENJE MALOG ERIKA JURANA

11:30 ++BRUNO, KATICA I GRGO ŽUTELIJA I

++IZ OBIT. ŽUTELIJA I DIDOVIĆ

19:00 ++ANA I MATO OPIĆ, TE

++ANA I ANDRIJA MAROŠEVIĆ

 

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: BOJAN ŠAVRLJUGA I RENATA ZAJEC

                                            DAVOR DUJIĆ I MIRTA POPOVIĆ

                                            HRVOJE MIHIĆ I MARINA MEŠTROVIĆ

                                                  DANIJEL HEDRICH I

                                            MIRJANA HEDRICH r. MATIJEVIĆ

 

KRŠTENJA 28.05.2016. VITO KOZJAK, SOFIJA I FILIP BOBAN