«

»

velj. 18

Financijski izvještaj za 2014. g. Župa MKA Zaprešić

Već u Starome zavjetu, novac i bogatstvo su smatrani kao Božji dar i nagrada za vjernost Savezu. No, mudrosne knjige Svetog pisma upozoravaju na opasnost bogatstva, ali isto tako, s druge strane, siromaštvo kod Židova nije gledano kao nešto pozitivno i poželjno. Isus Krist, pak, osuđuje bogataše, upozoravajući da će oni teško u kraljevstvo Božje . Evanđelist Ivan navodi u svojem evanđelju kako su apostoli s Isusom imali zajedničku blagajnu, a blagajnik je bio Juda Iškariotski . Iz toga proizlazi pozitivan odnos Isusa prema novcu, jer ne ukida blagajnu, a isto tako plaća i hramski porez. Šaljući u svijet apostole da navještaju kraljevstvo Božje, Isus im govori da ne pribavljaju sebi ništa materijalno, već će svojim naviještanjem zaslužiti svoju plaću. Novac, kao vremenito dobro, Isusu služi kao slika božanske milosti, u smislu talenata, skupocjenog bisera, izgubljene drahme, denara kojim se nagrađuju radnici u vinogradu …


Prva kršćanska zajednica je ozbiljno shvaćala Isusa Krista da naviještanje kraljevstva Božjeg ne smije služiti zaradi, već su materijalna dobra koristili za međusobna pomaganja i pomaganje siromasima. Sve što su imali prvi vjernici, donosili su pred noge apostola i sve im je bilo zajedničko. Dakle, doprinosi vjernika su već u Pracrkvi bili izvor prihoda za njezino djelovanje. Spis Didaché „pisan oko 100. g., upozorava da navjestitelji evanđelja imaju pravo na uzdržavanje“ .
Tek u trećem stoljeću susrećemo crkvene zajednice koje posjeduju nekretnine, koje su se nakon Konstantinovog edikta 313. g., počele uvećavati. Posjedovanje i raspolaganje vremenitim dobrima bila je oznaka vitalnosti kršćanske zajednice. Tako kršćani na svojim nedjeljnim euharistijskim sastancima skupljaju darove za potrebne, a prvenstveno se tu misli na uzdržavanje crkvenih službenika, udovica i siromašnih u konkretnoj zajednici, ali je pomoć išla i drugim zajednicama. Također, neprihvatljivo je bilo da crkvena zajednica prima pomoć od države jer je ona tada osuđena na propast .
Sv. Augustin govori da zemaljska dobra nisu po sebi ni dobra ni zla, već sve ovisi o tome kako se prema njima odnosimo te ljubimo li Boga ili smo podložni pohlepi. Sv. Ambrozije ističe, kako Krist ne osuđuje one koji posjeduju bogatstvo, nego one koji ga ne daju na opću korist, a slično govori i sv. Ćiril Jeruzalemski koji kaže da novac nije loš, nego treba biti iskorišten za dobro .

 

Izvještaj za 2014. godinu

 

 Kategorija  Iznos
A01 Redovita milostinja 339.196,41
A02 Blagoslov obitelji 108.518,00
A03 Pristojbe Sakramenti : 1 Sv. Potvrda 20.680,00
A03 Pristojbe Sakramenti : 2 Vjenčanje 7.300,00
A03 Pristojbe Sakramenti : 3 Sprovod 6.250,00
 Kategorija Total: 34.230,00
A04 Darovi Krštenje i Pr. Pričest : Krštenje 13.575,00
A04 Darovi Krštenje i Pr. Pričest : Prva Pričest 11.180,00
 Kategorija Total: 24.755,00
A05 Uredske pristojbe 760,00
A06 Namjenski darovi 1.620,00
A06 Namjenski darovi : A06 Ispomoć u drugim župama nagrada 700,00
A06 Namjenski darovi : A06 Lučice kod kipa Pieta 20.202,75
A06 Namjenski darovi : A06 Za Orgulje 153.621,20
A06 Namjenski darovi : A06 Za crkvu 98.812,04
A06 Namjenski darovi : A06 Zabava mladih katolika primitak 7.505,00
A06 Namjenski darovi : A06 Rasvjeta oltarnog prostora 3.115,00
A06 Namjenski darovi : A6 Dobrotvorne akcije 1.000,00
A06 Namjenski darovi : A6 Hodočašća (Poljska, Pohorje, i dr.) 127.050,00
A06 Namjenski darovi : A6 Izgradnja i obnova 7.148,00
A06 Namjenski darovi : A6 Kreativna radionica 6.792,70
A06 Namjenski darovi : A6 Lukno (Godišnji obiteljski dar) 120.910,00
A06 Namjenski darovi : A6 Ministranti i djeca (od bl. kuća i dr.) 24.530,00
A06 Namjenski darovi : A6 Misije (škrabica i donacije u uredu) 16.081,04
A06 Namjenski darovi : A6 Nabožni predmeti prodaja 7.340,00
A06 Namjenski darovi : A6 Tečaj priprave za brak 10.550,00
A06 Namjenski darovi : A6 Tečajevi jezika 2.300,00
A06 Namjenski darovi : A6 Tisak i prodaja nabožnih predmeta 9.156,50
 Kategorija Total: 618.434,23
A07 Namjenska milostinja : A07 Knin 1.680,20
A09 Misne nakane : A9 Binacije, trinacije i kumulativke 23.510,00
A09 Misne nakane : A9 Za Paloatince 36.300,00
 Kategorija Total: 59.810,00
A11 Dotacije grada, države i poduzeća za Orgulje 50.000,00
A12 Primici od ekonomije : A12 odšteta Croatia osiguranje 942,00
A12 Primici od ekonomije : Kamate 105,71
A12 Primici od ekonomije : Prilog za koištenje župnih prostorija 59.008,00
 Kategorija Total: 60.055,71
A13 Doprinos Palotinaca za domaćinstvo 99.000,00
A16 Župni karitas škrabica sv Ante i druge donacije 115.512,52
C01 Nagrada svećenicima : C01 Kapelan 1 -46.750,00
C01 Nagrada svećenicima : C01 Kapelan 2 -63.000,00
C01 Nagrada svećenicima : C01 Župnik 3 -67.200,00
 Kategorija Total: -176.950,00
C02 Nagrada za blagoslov : C02 Gost Svećenik 1 -4.000,00
C02 Nagrada za blagoslov : C02 Župnik i kapelani -17.500,00
 Kategorija Total: -21.500,00
C03 Prigodne nagrade -1.220,00
C03 Prigodne nagrade : C03 Bogoslovi -13.885,00
C03 Prigodne nagrade : C03 Gost svećenik -6.900,00
C03 Prigodne nagrade : C03 Ostali -10.820,00
 Kategorija Total: -32.825,00
C04 Ostali honorari : C04 Kuhar -23.941,00
C04 Ostali honorari : C04 Orguljaš -3.350,00
C04 Ostali honorari : C04 Predavači zaruč teč -2.000,00
C04 Ostali honorari : C04 Tajnica -25.000,00
C04 Ostali honorari : C04 Zborovođa -9.100,00
C04 Ostali honorari : C04 Zborovođa 2 -6.800,00
C04 Ostali honorari : C04 predavač jezika -1.500,00
C04 Ostali honorari : C04 Časna sestra -18.500,00
C04 Ostali honorari : C04 Čistačica Pastoralnog centra -17.525,00
C04 Ostali honorari : C04 Čistačica crkve -11.310,00
 Kategorija Total: -119.026,00
C05 Potrebe bogoslužja : C05-1 Ruho, posuđe, predmeti -1.723,80
C05 Potrebe bogoslužja : C05-2 Hostije, vino, svijeće -7.962,11
C05 Potrebe bogoslužja : C05-3 Cvijeće i čišćenje -5.684,93
C05 Potrebe bogoslužja : C05-4 Slike, kipovi tehnika -1.736,54
C05 Potrebe bogoslužja : C05-5 lučice nabava -5.278,95
 Kategorija Total: -22.386,33
C06 Potrebe pastorala : C06 Biblioteka -3.692,00
C06 Potrebe pastorala : C06 Nabava darova -18.738,22
C06 Potrebe pastorala : C06 Vjera i svjetlo -1.800,00
C06 Potrebe pastorala : C06-1 Organizacija župnih svečansoti -25.885,58
C06 Potrebe pastorala : C06-2 Ministranti, pjevači, ŽEV -35.112,10
C06 Potrebe pastorala : C06-4 Uredski materijal i troškovi -12.766,17
C06 Potrebe pastorala : C06-5 Župne tiskovine, web stranica -6.450,00
C06 Potrebe pastorala : C06-6 Prijevoz -20.546,55
C06 Potrebe pastorala : C06-7 Vjerske tiskovine i nabožni predmeti -19.357,60
C06 Potrebe pastorala : C06-8 Pomoć Misijama -24.694,88
C06 Potrebe pastorala : C06-9 Hodočašća i izleti -118.601,48
C06 Potrebe pastorala : C06-9 Krizmanici -4.443,51
C06 Potrebe pastorala : C06-9 kreativna radionica izdatci -9.000,00
 Kategorija Total: -301.088,09
C07 Režije : C07-1 Voda -21.973,99
C07 Režije : C07-2 Struja -41.365,40
C07 Režije : C07-3 Plin -45.366,22
C07 Režije : C07-4 Drva -3.300,00
C07 Režije : C07-5 Telefon, internet -3.582,16
C07 Režije : C07-7 TV pretplata -1.138,00
C07 Režije : C07-8 Pošta i bankarske naknade -3.633,12
 Kategorija Total: -120.358,89
C08 Troškovi za PC : C08-1 Hrana, potrepštine i piće -57.051,36
C08 Troškovi za PC : C08-2 Sredstva i pribor za čišćenje -13.606,24
C08 Troškovi za PC : C08-3 Uređaji -17.775,94
C08 Troškovi za PC : C08-4 Namještaj -5.363,44
 Kategorija Total: -93.796,98
C09 Redovito održavanje -1.779,00
C09 Redovito održavanje : C09-1 Popravci i servis -22.450,66
C09 Redovito održavanje : C09-2 Osiguranje -7.586,51
C09 Redovito održavanje : C09-3 uređenje dvorišta -15.458,35
C09 Redovito održavanje : C09-4 Alat -1.821,36
C09 Redovito održavanje : C09-5 Materijal -21.041,65
 Kategorija Total: -70.137,53
C10 Veći radovi na zgradama : C10 Uređenje dvorane -30.441,49
C10 Veći radovi na zgradama : C10-2 Nabava orgulja -235.812,14
C10 Veći radovi na zgradama : C10-3 nabava hladnjače -5.685,41
C10 Veći radovi na zgradama : C10-4 legalizacija -2.370,08
 Kategorija Total: -274.309,12
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11 KMNL Pastoral sportaša -2.000,00
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-1 Obiteljski dar -12.600,00
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-10 Nedjelja Caritasa -4.105,64
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-11 Pomoć BiH -4.658,00
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-12 Izgradnja crkve u Kninu -1.680,20
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-3 Binacije i trinacije -5.450,00
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-4 Kolektivne nakane -18.060,00
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-5 Pristojbe vjenčanja, sprovoda, krizme -5.700,00
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-6 Misijska nedjelja -7.208,50
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-7 Božji Grob -2.725,00
C11 Obveze prema Nadbiskupiji : C11-8 Petrov Novčić -3.636,35
 Kategorija Total: -67.823,69
C14 Župni Caritas -1.914,72
C14 Župni Caritas : C14 Humanitarne akcije -6.360,50
C14 Župni Caritas : C14 Nabava hrane i potrepština -51.298,04
C14 Župni Caritas : C14 Novčana pomoć -16.242,80
C14 Župni Caritas : C14 Plaćanje režija -10.447,49
C14 Župni Caritas : C14 Socijalno zapošljavanje -16.830,00
 Kategorija Total: -103.093,55
C15 Misne nakane za SAC -36.300,00

 

Stanje Župne blagajne na dan 31.12.2014.

Prijenos iz prethodne godine 835,14
Godišnji primitak 1.520.922,07
Godišnji izdatak -1.448.565,18
Saldo 73.192,03