«

»

stu. 05

Obavijest za djecu koja subotom dolaze na pjevanje i župnu katehezu

Obzirom da je zbog epidemioloških razloga ovaj tjedan nastava bila online, sutra neće biti župne kateheze niti pjevanja za djecu.

Takvu praksu zadržat ćemo i ubuduće.

Vaš župnik, p. Goran Živković SAC