«

»

lip. 15

Podsjećamo na večerašnji koncert u 20:00 sati, kojim naš Zbor mladih slavi dvadeseti rođendan.