«

»

ruj. 11

Župne obavijesti 11. rujna 2022. – 24. NEDJELJA KROZ GODINU

Tečaj priprave za brak traje od 12. do 16. rujna s početkom u 20 sati.

Ispovijed će biti u utorak i četvrtak od 18 sati do 18:45 i petak od 11 do 12 sati.

Susret Hrvatske katoličke mladeži je u subotu, 17. rujna 2022. Polazak autobusom ispred crkve je u 7:30.

Troškovi SHKM-a. Župa plaća 40 kuna, a sudionici trebaju u župnom uredu uplatiti 70 kuna za prijevoz.

Proba dječjeg zbora je subotom u 9 sati.

  • Ispovijed za školsku djecu je u subotu u 10 sati.
  • U subotu nema ministrantskog sastanka.
  • Zaziv Duha Svetoga će biti sljedeće nedjelje na obiteljskoj misi u 11:30.
  • Sastanak za roditelje krizmanika je sljedeće nedjelje u 20 sati u crkvi.
  • Sastanak Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća održat će se u ponedjeljak 19. rujna u 20 sati.
  • Nužna obnova orgulja i razglasa u crkvi. Cijena obnove iznosi 150.000 kuna. Prošlog smo tjedna prikupili 1.350 kuna, a do sada sveukupno 66.670 kuna i 600 eura.
  • Za obitelj Ljubić prošli tjedan prikupljeno je 100 kuna.
  • Zahvaljujem svima koji su uplatili prilog za župu. Župa se financira isključivo od vaših priloga i ne dobiva ništa niti od države niti od nadbiskupije.

 

 

M I S N E   N A K A N E: 11.09.2022 – 18.09.2022.

 

                                                                        

Vjenčani 9. 9. 2022.:

FILIP KALAMIR i IVANA BIROVČEC

MARKO RAJTER i JELENA SOLENIČKI

                 10.9.2022.:

MARKO PERVAN i DOROTEA ANTONIJA GERATOVIĆ

 

Kršten 10. 9. 2022.:     

MATA LUKAČEVIĆ

 

Ženidbeni navještaj:       

NIKOLA MUDRIĆ i TENA MALINAR

VATROSLAV LETFUS i MARIJA POLIĆ

ALAN AUGUSTIN MINIĆ i ELIZABETA BOŠNJAK

TOMISLAV GONDŽIĆ i ANDREJA MARIJA ŽUVELA r. VUČAK

JOSIP ŠIMETIN i KARLA JERČIĆ