«

»

stu. 06

Župne obavijesti 6. studenoga 2022. – 32. NEDJELJA KROZ GODINU

Prošle smo nedjelje za župni Caritas prikupili 8.837,70 kuna. Hvala svima!

Na izlasku iz crkve i danas možete kupiti rukotvorine naših vrijednih osmaša koji su svojim trudom željeli doprinijeti misijama u Ugandi.

Mame mole krunicu. Molitva krunice ponedjeljkom u 10 sati.

Tečaj priprave za brak održat će se od 7.-11. studenoga u dvorani svetog Vinka Pallottija s početkom u 20 sati.

Mladi utorkom. Polazak ispred naše crkve u 19:40 prema crkvi svetog Ivana Krstitelja; u 20 sati zajedničko razgledavanje izložbe o bl. Carlu Acutisu i upoznavanje s njegovim životom; nakon toga druženje u prostoru tamošnje župe; završetak u 21:45.

 • Ispovijed će biti u utorak i četvrtak od 18-18:45.
 • Ispovijed za krizmanike 8. c razreda bit će u četvrtak u 11 sati. Danas nakon večernje svete mise raspodjela termina.
 • U petak će večernju misu slaviti velečasni Ivica Tola. Nakon mise slijedi klanjanje.
 • Kateheza za krizmanike: 1. grupa dolazi 12. studenoga na katehezu.
 • U subotu u 10 sati je podjela paketa za korisnike Caritasa.
 • Ministrantski sastanak održat će se u subotu u 11 sati.
 • Izložba o životu bl. Carla Acutisa u kripti crkve sv. Ivana Krstitelja otvorena je do 13. studenoga.
 • Misne nakane za prosinac upisuju se od 15. studenoga u župnom uredu.
 • Krizmanici će imati jedan zajednički vikend kateheza od 25.-27. studenoga. Na kateheze dolaze obje grupe. Termin od 2.-4. prosinca dakle otpada.
 • Nužna obnova orgulja i razglasa u crkvi. Cijena obnove iznosi 150.000 kuna. Prošlog smo tjedna prikupili 2.000 kuna, a do sada sveukupno 74.810 kuna i 920 eura.
 • Ovog tjedna za obitelj Ljubić je skupljeno 200 kuna.
 • Zahvaljujem svima koji su uplatili prilog za župu. Župa se financira isključivo od vaših priloga i ne dobiva ništa od države, niti od nadbiskupije.

 

 

NEDJELJNO EVANĐELJE: Lk 20,27-38

 

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«

»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!«

Riječ Gospodnja.

 

 

NEDJELJNO RAZMATRANJE

 

Ivanovo Evanđelje opisuje kako je Isus uskrisio svoga prijatelja Lazara koji je bio četiri dana mrtav. Zamislimo kako bi danas taj čovjek, Lazar, bio medijska zvijezda bez presedana. Već zamišljamo velika slova na naslovnicama, velike fotografije na „duplericama“. Lazarovi bi se memoari prodavali „kao alva“. Kako i ne bi! Ljudi su posebno znatiželjni kad je u pitanju „ono iza“. Kako li smo samo sa zanimanjem čitali svjedočanstva onih koji su doživjeli kliničku smrt i po vlastitom uvjerenju „odškrinuli vrata vječnosti“. Doista, kako li „tamo“ izgleda? Svete knjige različitih religija rado opisuju nebesko stanje. Tako i danas Isus govori o onima na drugom svijetu da su „anđelima jednaki“ (Lk 20, 27-38). Što to znači? Duhovni, bespolni, prozračni i prozirni?

Saduceji, članovi židovske sljedbe koja niječe uskrsnuće mrtvih, postavlja Isusu pitanje o vječnosti: kome u vječnosti pripada žena koja je za života imala više muževa? Isus odgovara kako se djeca ovoga svijeta žene i udaju, te kako oni koji zavrijede nebesko kraljevstvo više ne umiru, jer su slični anđelima.

Neki su iz ovih Isusovih riječi svojevoljno zaključili kako je ženidba i udaja nešto niže, blizu grijehu ako li ne i grešno. I zbog toga su držali izuzetno vrijednim redovništvo kao „stalež savršenstva“, pri čemu su obiteljski ljudi bili toliko sveti koliko su uspijevali oponašati redovnike.

Ovdje je međutim riječ o nečem drugom. Isus očigledno želi reći kako je onaj život i kako je onaj svijet nešto bitno i posvema drugačije, nama na zemlji nepojmljivo i neobjašnjivo. Zato je smiješno u onaj život stavljati neke naše dvojbe i neka naša pitanja.

Upravo zbog toga Sveto pismo ne opisuje nebeski život (osim u rijetkim slikama), jer je neopisiv i neusporediv našim ljudskim iskustvom. Zato je u najmanju ruku smiješno, ako li ne i opasno kad uvijek novi vidioci (niču kao gljive poslije kiše) vide nebo ili pakao, opišu rajska stanja i paklene muke, ukratko imaju nebeska viđenja i to onda smatraju bitnim sadržajem svoje religioznosti. Isprazne priče i naklapanja! Svojstveno je ljudima male vjere ispitivati takve rubne stvari koje čovjek i ne može ni shvatiti ni dokučiti.

Isus jednostavno govori: oni koji se nađu dostojni uskrsnuća sinovi su Božji. I tu je sve rečeno. Već ovdje na zemlji mogu i trebam biti sin (kći) kraljevstva Božjega. Već sada se treba u nama ostvariti ono Pavlovo „ne živim više ja, nego u meni živi Krist“. Jer tko je s Bogom i u Bogu taj ima sve. A kako bi naša ograničena ljudska pamet mogla i razumjeti neizmjernog velikog i neshvatljivog Boga koji je ljubav? Boga na zemlji možemo samo ljubiti sretni što ta ljubav onda ostaje kroza svu vječnost.

Kanimo se ispraznih istraživanja, viđenja i ne zanosimo se „beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri“ (1 Tim 1,4). Isus veli da ćemo biti slični anđelima. A za njih liturgija Crkve veli da su „savršena slika Božja“. Mi u Bogu živimo, mičemo se i jesmo. Snagom Duha u Kristu nadamo se ući u vječno zajedništvo s njime. Stoga se već sada trsimo biti Mu slični i ljubiti kao što je on ljubio nas. I znademo da ćemo Ga gledati licem u lice i tada ga nećemo više ništa pitati.

Zvonko Pažin

Uz dozvolu autora, preuzeto s portala www.vjeraidjela.com

 

 

M I S N E   N A K A N E: 06.11.2022 – 13.11.2022.

 

 

Kršten 5. 11. 2022.:  KARLO DOROTIĆ